Anasayfa / Bilgi / İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Faaliyetine Başladı – Mobbing Şikayetlerine de Bakacak

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Faaliyetine Başladı – Mobbing Şikayetlerine de Bakacak

Sponsorlu Bağlantılar

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6701 sayılı Kanunla, başta mobbing olmak üzere çalışanlarında da başvuruda bulunabileceği Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kurulmuştu.

Konuya; Çalışanların da Haklarını Arayabilecekleri Yeni Bir Kurum Kuruldu, Mobbing Uygulayan İşverene Artık Para Cezası Verilecek başlıklı yazımızda yer vermiştik. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de 24 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kurum nihayet faaliyete başladı. Kurumun faaliyete başlaması ve görev alanları Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın imzasını taşıyan bir yazıyla duyuruldu.

Söz konusu yazıya göre, insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulan Kurum aşağıda belirtilen konularda görev yapacak;

– İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

– İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

– Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

– İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

– Özgürlüklerinden yoksun bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin (cezaevlerinde, nezarethanelerde, geri gönderme merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve benzeri yerlerde bulunan kişiler) bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

– İnsan hakları ihlalleri ile mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.

– Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek. (isvesosyalguvenlik.com)