Anasayfa / Haber / İnternetten Sağlık Ürünlerinin Satışına Yeni Sınırlamalar Getirildi

İnternetten Sağlık Ürünlerinin Satışına Yeni Sınırlamalar Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu, hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, hastalıktan koruduğu, tedavi ettiği ileri sürülerek internet üzerinden veya başka elektronik ortamlardan satılan ürünlerle ilgili olarak yeni sınırlamalar getirildi.

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik ve eklemeler yapan Yönetmelik 4 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Getirilen yeni düzenlemelere göre;

– Sağlık Bakanlığından izin alınmaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışı yapılan internet siteleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tespit edilecek.

– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli görülmesi hâlinde, ürün tanıtım ve satışında yer alan ifadelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilimsel komisyonlardan görüş alınabilecek.

– İnternet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile herhangi bir ürünün tanıtım veya satışının yapılması hâlinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirilecek.

– Denetim veya incelemeler sonucunda, mevzuat hükümlerine aykırı olacak şekilde sağlık beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebilecek, bu ceza üçte bir oranında artırılabilecek.

– Yönetmelik hükümlerinden herhangi birine aykırı davranıldığının tespiti hâlinde, Kurum tarafından düzeltme, tanıtımı ve piyasaya arzı durdurma veya toplatma kararı verilebilecek. Durdurma ve toplatma işlemi ürün sahibi tarafından yapılacak. Toplatılan ürünlerin imha edilmesine karar verilmesi hâlinde, bu işlemler üretici tarafından yapılabileceği gibi, masraflar üreticiye ait olmak üzere Kurum tarafından da gerçekleştirilebilecek.

– Tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince işlem yapılacak, yani erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilecek, ayrıca para cezası uygulanacak.