Anasayfa / Eski Haberler / İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak

İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda intibak yasası olarak bilinen ve Bakanlar Kurulu imzasıyla 31/01/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun tasarısı olarak sunulan (10/02/2012 tarihli haber), daha sonra komisyonlardaki görüşme süreci tamamlanarak Meclis Genel Kurulu’na gelen (25/02/2012 tarihli haber) ve 01/03/2012 tarihinde de Genel Kurul’da kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/03/2012 tarihli ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, bazı emekli aylıklarında değişiklik öngören 5 ve 6 ncı maddeleri hariç yürürlüğe girdi. İntibak düzenlemesi ile ilgili söz konusu iki madde ise 2013 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ile kapsama giren SSK emekli aylıkları, geçici 40 ıncı madde ile de kapsama giren Bağ-Kur emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

• Yapılan düzenlemeye göre sadece;

– SSK emeklileriyle ilgili olarak, son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları,

– Bağ-Kur emeklileriyle ilgili olarak ise 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar,

intibak kapsamına alındı.

• Kanun şimdi çıkmış olmakla beraber, uygulama kapsamına giren kişilere ait dosyalar üzerinden yeniden hesaplama yapılacağından, eğer herhangi bir değişiklik olmazsa uygulama 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren başlayacak.

• İntibak kapsamında yeniden hesaplanacak aylıklar için göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak, yani geriye dönük herhangi bir zam farkı ödenmeyecek.

• SSK emeklilerinden sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler intibaktan yararlanamayacak. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra intibak uygulamasından yararlanamayacak.

• İntibak kapsamında hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilecek, yani bunlar hakkında da intibak uygulanmayacak.

• Yapılacak düzenleme ile yaklaşık olarak;

– 207 bin emekli 10-20 TL arasında,

– 293 bin emekli 20-50 TL arasında,

– 340 bin emekli 50-100 TL arasında,

– 471 bin emekli 100-150 TL arasında,

– 291 bin emekli 150-200 TL arasında,

– 258 bin emekli 200-250 TL arasında,

– 45 bin emekli 250 TL ve üzeri,

zam alacak. Zammın üst sınırı 322 TL olacak.

İntibak düzenlemeleriyle ilgili olarak 6283 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 ve geçici 40 ıncı maddelerin de yer aldığı 5510 sayılı Kanuna sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.