Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 25 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi başlıklı 13 üncü maddesinin yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiş, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 11 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde; 25 Nisan 2013 tarihinden düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporlarının süresi bitene kadar geçerli olacağı, ayrıca 25 Nisan 2013 tarihinden itibaren üç yıl boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmayacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte bahsi geçen, bakım, iş ekipmanı, iş ekipmanının kullanımı, maruz kişi, operatör, özel risk taşıyan iş ekipmanı, periyodik kontrol, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi, tehlikeli bölge kavramlarının tanımı 4 üncü maddede yapılmıştır. işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat Yönetmeliğe göre iş ekipmanı sayılmaktadır.

– Yönetmelikte işveren yükümlülükleri; Genel yükümlülükler, İş ekipmanı ile ilgili kurallar, İş ekipmanının kontrolü, Özel risk taşıyan iş ekipmanı, İş sağlığı ve ergonomi, Çalışanların bilgilendirilmesi, Çalışanların eğitimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıkları altında düzenlenmiştir.

– Yönetmeliğin Diğer Hususlar bölümünde ise Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi, Yetkilendirme, eğitim ve denetim konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre;

– İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

– İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmek,

– İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri almak,

– İş ekipmanlarının kullanımı konusunda çalışanları bilgilendirmek ve eğitmek,

işverenin genel yükümlülükleridir.