Anasayfa / Soru - Cevap / İş Güvenliği ile İş Güvencesi Arasındaki Fark Nedir ?

İş Güvenliği ile İş Güvencesi Arasındaki Fark Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği olarak da ifade edilmekte ve mevzuatta bu şekilde güvenlik ile sağlık ikisi bir arada kullanılmakta olup, çalışanların mesleklerini icra ederken her türlü tehlike, kaza, hastalık gibi risklere karşı korunmaları, bu konuda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, araç – gereç – donanımların sağlanması, çalışanların bilgilendirilip – eğitilmesi; sonuç olarak çalışanların mesleklerini icra ederken, işlerini yaparken, işyerinde bulundukları sırada, işin yapıldığı yere gidip gelmeleri sırasında iş kazasına uğrama, meslek hastalığına yakalanma, hastalanma gibi risklere karşı korunmaları hususunu kapsamaktadır. İş güvenliği kısaca, işçilerin iş kazalarına uğramalarını veya meslek hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi olarak adlandırılabilir.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler, 1475 sayılı İş Kanunun 73 ila 82 nci maddelerinde, daha sonra 10 Haziran 2003 tarihinde bunun yerini alan 4857 sayılı İş Kanununun 77 ila 89 uncu maddelerinde yer almış, son olarak ise 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan ve genel itibariyle 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği müstakil (ayrı) bir yasaya kavuşmuştur.

İş güvencesi ise iş güvenliğinden tamamen farklı bir konu olup, mevzuatımıza ilk olarak 4773 sayılı Kanunla 1475 sayılı İş Kanununa eklenen maddelerle girmiş ve 15 Mart 2003 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış, daha sonra ise konuya ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer almış olup; 30 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan ve en az 6 aylık kıdemi (çalışması) olan işçilerin (çalışanların) belirsiz süreli (ne zaman sona ereceği önceden belli olmayan) iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshinde işçiye güvence sağlayan bir düzenlemedir. Yani iş güvencesi kapsamına giren bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilebilmesi için, işverenin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. İşverenin kıdem ve ihbar tazminatını ödemesi sonucu değiştirmez. Bu şartlara uyulmadan işten çıkarılan işçi işe iade davası açma hakkına sahiptir.

Görüleceği üzere iş güvenliği işçilerin kaza ve hastalık riskinden uzak bir şekilde çalışmaları, iş güvencesi ise işçilerin haklı bir gerekçe olmadan işten çıkarılmalarının zorlaştırılması ile ilgilidir.