Anasayfa / Haber / İş Güvenliği Uzmanları Vicdanıyla Cüzdanı Arasında Kalmamalı

İş Güvenliği Uzmanları Vicdanıyla Cüzdanı Arasında Kalmamalı

Sponsorlu Bağlantılar

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden faciası, iş güvenliği uzmanlarının önemini bir kez daha hatırlattı. Facianın meydana geldiği maden ocağında 13 iş güvenliği uzmanının görevli olmasına karşılık, ilk bilirkişi raporlarına göre faciaya neden olan bir çok eksikliğin ortaya çıkması (İki Ayrı Rapora Göre İşte Madende Faciaya Neden Olan Eksiklikler başlıklı haber), madende görevli iş güvenliği uzmanlarının durumunu da tartışmaya açtı. Aslında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesi iş güvenliği uzmanlarına bazı güvenceler getirmiş. Maddenin il iki fıkrası;

“(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.”

şeklinde.

Ancak, iş güvenliği uzmanının ücretini işverenden alması, dolaysıyla ona bağımlı olması nedeniyle, iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almayan işverenin iş güvenliği uzmanı tarafından Bakanlığa şikayet edilmesinin pek mümkün olmayacağı ileri sürülerek, bu uygulama başından beri eleştiriliyor.

301 kişinin hayatın kaybettiği olayda maden ocağını denetlemekle görevli İş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin firma sahibi tarafından ödenmesi ve sözleşmeyle işverene bağı olması da denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığı gerçeğini gözler önüne serdi. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) hükümete bir çağrıda bulunarak; Soma’da yaşanan maden kazasının iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin ücretinin ilgili firma tarafından ödenmesi uygulaması başta olmak üzere,  sektör çalışanlarının maaşları, mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortasının zorunlu hale getirilmesi gibi bazı radikal önlemler almasını istedi.

Oda başkanının konuya ilişkin açıklamasının tam metnine http://www.asmmmo.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.