Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış, 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 30 Aralık 2012 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 27 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunluğu ve uygulanacak yaptırımlar, kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceği ve nasıl belge alabileceği konularında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler, Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir – Nasıl Belge Alınır? başlıklı yazılarda yer almaktadır.

Yönetmelikte bahsi geçen; eğiticilerin eğitimi belgesi, eğitim kurumu, eğitim programı, İSG-KATİP, iş güvenliği uzmanı, komisyon, sorumlu müdür, teknik eleman kavramlarıyla ilgili tanımlamalar 4 üncü maddede yapılmıştır.

Yönetmeliğin,

– İşverenin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü,

– İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları başlıklı bölümünde; İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri, İş güvenliği uzmanlığı belgesi, İş güvenliği uzmanlarının görevleri, İş güvenliği uzmanlarının yetkileri, İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri, İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi,

– Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler başlıklı bölümünde; Eğitim kurumu başvuru işlemleri, Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar, Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar, Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları, Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi, Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri, Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları, Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları, Eğitim programları, Eğitim programlarına başvuru,

– İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri ile Sınavları başlıklı bölümünde; İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, Diğer sağlık personelinin eğitimleri, Yenileme eğitimleri, Sınavlar,

– Eğiticiler ve Belgelendirme başlıklı bölümünde; İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi, Eğiticilerin görev ve sorumlulukları, Eğiticilerin belgelendirilmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim, İhlaller ve ihtar puanı uygulanması, Yetkilerin askıya alınması ve iptali, Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler, Mevcut eğitim kurumlarının durumu, Sınıflar arası yükselme, Sınav hakkı, Eğitim kurumlarını uyumlaştırma

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.