Anasayfa / Haber / İş Güvenliğinde Devlet Desteği İçin Artık Başvuru Yapılabilecek

İş Güvenliğinde Devlet Desteği İçin Artık Başvuru Yapılabilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için devlet desteği yapılması öngörülmüş, daha sonra da uygulamanın ayrıntıları ile usul ve esaslarını belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştı. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğe sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Son olarak konunun uygulayıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumu da bir Genel Yazı çıkararak tüm müdürlüklere gönderdi. Artık bu destekten yararlanacaklar kapsamına giren ve yararlanmak isteyen işverenler Kurum ünitelerine başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, işyerlerinin tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile yapılacak. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine yapılacak. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde, destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaralan ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilecek.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve açıklamalar; İş Güvenliğinde İşverene Devlet Desteği Uygulaması başlıklı yazıda yer almaktadır.