Anasayfa / Haber / İş Güvenliğinde İşverenlere Son Bir Fırsat Daha

İş Güvenliğinde İşverenlere Son Bir Fırsat Daha

Sponsorlu Bağlantılar

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı olan işyerleri hariç, 6331 sayılı Kanun uyarınca çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması veya görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde (az tehlikeli işyerleri de dahil) 30 Aralık 2012 tarihinde, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 1 Ocak 2014 tarihinde başlamış, eğer herhangi bir erteleme olmazsa 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ise 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

6331 sayılı Kanunun 26/1-b maddesinde de görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir hekim veya uzman için ayrı ayrı 5.601 TL / aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı şekilde 5.601 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu cezanın uygulanabilmesi için de işyerlerinde herhangi bir teftiş veya denetime gerek olmayıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG Katip Sisteminden hangi işyerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiği, dolayısıyla hangi işyerlerinin iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü olduğu, hangi işyerlerinin bu yükümlülüğü yerine getirdiği, hangilerinin yerine getirmediği rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla bu tespite istinaden idari para cezası uygulanması da mümkündür.

Ancak durum böyle olmakla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik daha önceki bir açıklamasında “2014’te herhangi bir ceza kesilmeyecek, müeyyideler gelecek yıl gündeme gelecek” ifadelerini kullanmış, Bakandan İş Güvenliği Cezalarıyla İlgili Rahatlatıcı Açıklama başlıklı yazımızda konuya yer vermiştik.

2014 yılının sonlarına yaklaşıyorken, Bakan Çelik’ten konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Bakan Çelik açıklamasında; Türkiye’de tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri sayısının 680 bin olduğunu, bunlardan 470 bin işyerinin henüz iş güvenliği uzmanı ile sözleşme yapmadığını, sadece 205 bin işyerinin bu sözleşmeyi yaptığını, yapacakları bir düzenleme ile bu işyerlerine çok kısa bir süre vereceklerini, bu süre içerisinde sözleşmesini yapmayan işyerlerine 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere geriye dönük her ay için 11 bin TL (işyeri hekimi + iş güvenliği uzmanı için) idari para cezası uygulanacağını ve faiziyle birlikte tahsil edileceğini, sözleşmeyi imzalayıp bu yükümlülüğü yerine getirenlere ise geriye dönük herhangi bir idari para cezası uygulanmayacağını belirterek, işverenlerden tedbirlerini almalarını istedi.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi / çalıştırılmaması halinde uygulanacak güncel idari para cezalarına Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.