Anasayfa / Soru - Cevap / İş Güvenliğinde Ramak Kala Olay Nedir ?

İş Güvenliğinde Ramak Kala Olay Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Ramak kala olay, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde; işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak tanımlanmıştır.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’de;

Ramak; bir şeyin olmasına çok az kalmak anlamına gelen “ramak kalmak” deyiminde geçer.

Potansiyel; gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan anlamına gelir.

şeklinde açıklanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliğinde ramak kala olay, risk değerlendirmesi ve analiziyle ilgili bir durumdur.

Yönetmeliğin “Tehlikelerin tanımlanması” başlıklı 8 inci maddesinde; tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak toplanması gereken bilgiler sayılmış, olup bunlardan biri de “ramak kala olay kayıtları”dır. Dolayısıyla işyerinde meydana gelen ve ramak kala olay tanımına giren olayların kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Yönetmeliğin “Risk değerlendirmesinin yenilenmesi” başlıklı 12 nci maddesinde de risk değerlendirmesinin yenilenmesi gereken durumlar sayılmış olup, buna göre işyerinde ramak kala olay meydana gelmesi halinde, ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekmektedir.