Anasayfa / Bilgi / İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçi İşten Çıkarılabilir

İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçi İşten Çıkarılabilir

Sponsorlu Bağlantılar

Yargıtay; işyerinde daha seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı bırakan ve iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşılan işçinin işten çıkarılmasında işvereni haklı buldu ve işçinin tazminat talebini reddetti.

Sadece işverenin iş güvenliği kurallarına uyması yeterli olmayıp, kanunlar bu konuda çalışanlara da bazı yükümlülükler getirmiş olup, gerek işverenin gerekse çalışanın bu konudaki yükümlülüklerine İşverenin İş Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri Nelerdir ?, Çalışanların İş Güvenliğiyle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir ? başlıklı yazılarımızda yer vermiştik.

Nitekim, 4857 sayılı İş Kanunun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde; İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesinin işveren için haklı fesih sebebi sayılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla işveren bu durumdaki işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden işten çıkarabilecektir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 5.5.2014 tarihli kararında (Esas No. 2012/9461, Karar No. 2014/14283) bu yönde karar verdi. Mahkeme, daha seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı bırakan ve iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşılan işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının haklı sebebe dayandığı, işverenin bu işçiye tazminat ödemek zorunda olmadığı yönünde karar verdi. Yani Mahkeme; söz konusu işçinin eyleminin, İş Kanunu 25/II-ı bendi kapsamında işçinin kendi isteği ile veya işini savsaması sonucu işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi niteliğinde olduğu ve işverenin buna dayanarak yaptığı feshin haklı olduğu yönünde karar verdi.(isvesosyalguvenlik.com)