Anasayfa / Bilgi / İş Güvenliğiyle İlgili Kayıt ve Belgelerin de Saklanması Gerekiyor

İş Güvenliğiyle İlgili Kayıt ve Belgelerin de Saklanması Gerekiyor

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerlerinin faaliyet konusu ve tehlike sınıfına göre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin tutmaları gereken kayıt ve belgeler 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bazı kayıt ve belgelerin ise tüm işyerleri tarafından tutulması ve saklanması gerekiyor. Örneğin risk değerlendirme raporu (Bkz. Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi), iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri (Bkz. Her İşyerinde Onaylı İSG Defteri Tutmak Zorunlu) bunlardan en önemlileri.

Ancak işverenlerin mevzuatta belirtilen kayıt ve belgeleri tutmaları yetmiyor, ayrıca bunları saklamaları gerekiyor. Bunları saklama süreleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin “İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde açıkça belirtilmiş. Söz konusu madde uyarınca, ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla işverenin;

– İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

– İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,

saklaması gerekiyor.

Diğer mevzuat açısından işverenlerin işyeri kayıt ve belgelerini saklama süreleri ise Maliye – SGK ve Diğer Mevzuat Yönünden Kayıt ve Belge Saklama Süreleri başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Özellikle bu kayıt ve belgelerin, çalışanların herhangi bir meslek hastalığına yakalanmaları veya iş kazası geçirmeleri halinde, işverenin mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldığını belgelemesi, dolaysıyla sorumluluktan kurtulabilmesi açısından büyük önem taşıyor. (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar)

Ayrıca işverenin onaylı İSG defterini, teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde göstermesi gerekiyor. Aynı şekilde, çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak önceki işverenden talep ettiğinde, önceki işverenin dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde yeni işveren göndermesi gerekiyor. (isvesosyalguvenlik.com)