Anasayfa / Haber / İş Güvenliğiyle İlgili Yeni Bir Yükümlülük Daha Başladı

İş Güvenliğiyle İlgili Yeni Bir Yükümlülük Daha Başladı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10,  30 ve 31 inci maddeleri ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 20 Ağustos 2013 tarihli – 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Yönetmeliğin “İşverenlerin yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesinde sayılan yükümlülükler de başlamış oldu.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi; çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını kapsıyor ve risk değerlendirmesi – kontrol – ölçüm ve araştırma kapsamına giriyor.

Söz konusu İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’e sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabileceğiniz gibi, konuyla ilgili olarak Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları başlıklı yazılara da göz atabilirsiniz.