Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler / İşyerleri

İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler / İşyerleri

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıda belirtilen kişiler ve işler İş Kanunu kapsamına girmemektedir.

-Deniz ve hava taşıma işleri, (Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hariç)

-50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri, (Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler, tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri hariç)

-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

-Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler,

-Ev hizmetleri,

-Çıraklar,

-Sporcular,

-Rehabilite edilenler,

-507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 inci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri,

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmemektedir. www.isvesosyalguvenlik.com