Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Anasayfa / Mevzuat Önemliler / 4857 – İş Kanunu

4857 – İş Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

İŞ KANUNU

Kanun Numarası                : 4857

Kabul Tarihi                       : 22/5/2003

Yayımlandığı R.Gazete     :    Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134

Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 42

 

Aşağıda sadece Yönetmelik maddeleri yer almaktadır. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İ N D E K S

1-Amaç ve kapsam

2-Tanımlar

3-İşyerini bildirme

4-İstisnalar

5-Eşit davranma ilkesi

6-İşyerinin veya bir bölümünün devri

7-Geçici iş ilişkisi

8-Tanım ve şekil

9-Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

10-Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

11-Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

12-Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

13-Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

14-Çağrı üzerine çalışma

14-(1475 Sayılı İş Kanunu) Kıdem tazminatı

15-Deneme süreli iş sözleşmesi

16-Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

17-Süreli fesih

18-Feshin geçerli sebebe dayandırılması

19-Sözleşmenin feshinde usul

20-Fesih bildirimine itiraz ve usulü

21-Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

22-Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

23-Yeni işverenin sorumluluğu

24-İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

25-İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

26-Derhal fesih hakkını kullanma süresi

27-Yeni iş arama izni

28-Çalışma belgesi

29-Toplu işçi çıkarma

30-Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

31-Askerlik ve kanundan doğan çalışma

32-Ücret ve ücretin ödenmesi

33-İşverenin ödeme aczine düşmesi

34-Ücretin gününde ödenmemesi

35-Ücretin saklı kısmı

36-Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

37-Ücret hesap pusulası

38-Ücret kesme cezası

39-Asgari ücret

40-Yarım ücret

41-Fazla çalışma ücreti

42-Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

43-Olağanüstü hallerde fazla çalışma

44-Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

45-Saklı haklar

46-Hafta tatili ücreti

47-Genel tatil ücreti

48-Geçici iş göremezlik

49-Ücret şekillerine göre tatil ücreti

50-Tatil ücretine girmeyen kısımlar

51-Yüzdelerin ödenmesi

52-Yüzdelerin belgelenmesi

53-Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

54-Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

55-Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

56-Yıllık ücretli iznin uygulanması

57-Yıllık izin ücreti

58-İzinde çalışma yasağı

59-Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

60-İzinlere ilişkin düzenlemeler

61-Sigorta primleri

62-Ücretten indirim yapılamayacak haller

63-Çalışma süresi

64-Telafi çalışması

65-Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

66-Çalışma süresinden sayılan haller

67-Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

68-Ara dinlenmesi

69-Gece süresi ve gece çalışmaları

70-Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

71-Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

72-Yer ve su altında çalıştırma yasağı

73-Gece çalıştırma yasağı

74-Analık halinde çalışma ve süt izni

75-İşçi özlük dosyası

76-Yönetmelikler

77-İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

78-İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri

79-İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

80-İş sağlığı ve güvenliği kurulu

81-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

82-İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

83-İşçilerin hakları

84-İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

85-Ağır ve tehlikeli işler

86-Ağır ve tehlikeli işlerde rapor

87-On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

88-Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

89-Çeşitli yönetmelikler

90-İş ve işçi bulmaya aracılık

91-Devletin yetkisi

92-Yetkili makam ve memurlar

93-Yetkili memurların ödevi

94-Muafiyet

95-Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

96-İşçi ve işverenin sorumluluğu

97-Zabıtanın yardımı

98-İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

99-Genel hükümlere aykırılık

100-Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

101-Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

102-Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

103-Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

104-İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

105-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık

106-İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

107-İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

108-İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

109-Yazılı bildirim

110-Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

111-Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri

112-Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı

113-Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

114-Üçlü Danışma Kurulu

115-Kantin açılması

116-13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile ilgili

117-5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili

118-5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili

119-Yönetmelikler

120-Yürürlükten kaldırılan hükümler

 

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

 

121-Yürürlük

122-Yürütme