Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

4857 kanun numarasıyla 22 Mayıs 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Eylül 1971 tarihinden beri uygulanan 1475 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatıyla ilgili 14 üncü maddesi hariç yürürlükten kalkmıştır. Kıdem tazminatıyla ilgili söz konusu 14 üncü madde ise halen yürürlüktedir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin/çalışanların çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemekte ve faaliyet konularına bakılmaksızın 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini ve işçilerini/çalışanların kapsamaktadır.

Kanunun “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen iş ve işyerlerinde çalışanlarla bunları çalıştıranlar arasındaki hak ve sorumluluklar açısından ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.

İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili hükümler de İş Kanunun “İş Sağlığı ve Güvenliği” beşinci bölümünde düzenlenmişken, bu konunun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmesi üzerine, kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili madde ve hükümler 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.