Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış, 6 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; ülkenin genel yararları ya da işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğe göre;

– İş Kanununda yazılı şartlar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma,

– Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar ise fazla sürelerle çalışma,

sayılmaktadır.

Her bir saatlik fazla çalışma (fazla mesai) için, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli (% 50) fazlası, her bir saatlik fazla sürelerle çalışma için ise normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş (% 25) fazlası ücret ödenmesi gerekir.

Yönetmelikte fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ile ilgili olarak;

– Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti,

– Fazla çalışmada sınır,

– Serbest zaman,

– Fazla çalışma yapılamayacak işler,

– Fazla çalışma yaptırılmayacak işçiler,

– Fazla çalışma yaptırılacak işçinin onayı,

– Fazla çalışmanın belgelenmesi,

konu başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Öte yandan, 4857 sayılı Kanunun 102/c maddesinde; söz konusu 41 inci maddede belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (2014 yılı için 246 lira).