Anasayfa / Bilgi / İş Kazalarına Yol Açan En Önemli Nedenler

İş Kazalarına Yol Açan En Önemli Nedenler

Sponsorlu Bağlantılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki gelişim kapsamında hazırlanmış olan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konulu rehberde, iş kazasını meydana getiren yani iş kazasına yol açan nedenler üçe ayrılmış olup, iş kazalarının;

– %79,5 güvensiz hareketlerden,

– %19,5 güvensiz şartlardan,

– % 1 nedeni bulunamayan faktörlerden,

dolayı meydana geldiği belirtilmiştir.

Buradan hareketle de iş kazlarının;

– %2 önlenemez,

– %98 önlenebilir,

– %50 kolaylıkla önlenebilir,

şeklinde gruplandırılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu rehberde yer alan bilgilere göre iş kazalarının meydana geliş sebepleri ise şunlar;

• Güvensiz Hareketler

– Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak.

– Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma.

– Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma.

– Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek.

– Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar.

– Güvensiz durum ya da duruşlar.

– Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak.

– Şaşırmak, kızgınlık, suiistimal, irkilme gibi davranışlar.

– Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak.

• Güvensiz Şartlar

– İş yerinde kötü koruyucu yapılmış olması.

– Koruyucunun hiç yapılmamış olması.

– Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler.

– Güvensiz yapılmış makine, alet, tesis ve benzerleri.

– Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler.

– Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları.

– Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler.

– Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb.

– Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevî, elektriksel, nükleer koşullar.