Anasayfa / Soru - Cevap / İş Kazalarında İşveren Hangi Durumlarda Sorumluluktan Kurtulabilir ?

İş Kazalarında İşveren Hangi Durumlarda Sorumluluktan Kurtulabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında çalışan işçinin iş kazası geçirmesi halinde işverenin, kaza geçiren işçinin ve üçüncü bir başka kişinin kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru yani sorumluluğu olup olmadığı önem kazanmaktadır.

Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası nedeniyle yaptığı bütün masrafları sorumluluğu olanlardan tahsil eder. İş kazasında sorumluluğu olanlarla ilgili olarak gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan yaptırımlar, gerekse başka mevzuata göre uygulanan yaptırımlar İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar başlıklı yazıda yer almaktadır.

Bu yazıda meydana iş kazasında işverenin hangi durumlarda sorumluluktan kurtulacağı belirtilmiştir.

– Öncelikle kaza geçiren kişinin sigorta bildiriminin yapılmış olması gerekir. Eğer kaza geçirdiğinde işçinin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken süre geçmişse, işverenin kazada kusur ve sorumluluğu olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu kaza nedeniyle yaptığı ve yapacağı bütün ödemeleri işverenden tahsil eder. İstisnai haller hariç sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işçi işe başlamadan bir gün önce verilmesi gerekir. (Bkz. Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler ). İşveren kaza geçirdiği gün işçinin işe girişini verse dahi, işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken süre geçmişse sorumluluktan kurtulamaz. (Bkz. Sigortasız İşçisi Kaza Geçiren İşverenin İşi Artık Daha Zor)

– Kaza olayında kaçınılmazlık ilkesi varsa işveren sorumluluktan kurtulur. (Bkz. İş Kazalarında Kaçınılmazlık İlkesi Nedir ?)

– Kazanın meydana gelmesinde kaza geçiren kişi ya da üçüncü bir kişi yüzde yüz kusurluysa, yani kazaya tamamen kaza geçiren kişi veya üçüncü bir kişinin kusuru sebep olmuşsa işveren sorumluluktan kurtulur. (İş Kazası – Meslek Hastalığında Üçüncü Kişi Kimdir ?)

– Kaza geçiren kişinin süresinde sigorta bildirimi yapılmış olsa dahi, eğer kazada kaçınılmazlık yoksa, kaza olayı tamamen kaza geçiren kişi veya üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmemişse, bu durumda işverenin sorumluluktan kurtulabilmesi içi iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak alması gereken bütün önlemleri almış, mevzuattaki yükümlükleri yerine getirmiş olması gerekir. (Bkz. İşverenin İş Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri Nelerdir ?) (isvesosyalguvenlik.com)