Anasayfa / Soru - Cevap / İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ?

İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında çalışmaktayken iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalının kendisine veya ölümü halinde hak sahiplerine, yani eş – çocuk – anne ve babasına, prim gününe bakılmaksızın (isterse ilk defa sigortalı olduğu gün kaza geçirsin farketmez) aşağıdaki yardımlar yapılır. Ancak burada belirtilen yardımlar, sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaza geçiren sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan yardımlar olup, sigortalı veya hak sahiplerinin açacağı davalar sonucunda işveren ya da kazaya sebep olan diğer kişilerden alacakları tazminatlar ayrı bir konudur.

Öte yandan aşağıda belirtilen yardımlardan, sigortalının Kuruma genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla, yürütmekte olduğu iş nedeniyle iş kazası geçiren 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları ve bunların hak sahipleri de yararlanabilirler.

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Ayrıca yukarıdaki yardımların yanında, sigortalının tedavi giderleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

1-Sigortalıya Günlük Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi

Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prim esas kazancı dikkate alınarak, yatarak tedavi gördüğü her gün için günlük kazancının yarısı, istirahatli (raporlu) olduğu her gün için günlük kazancının üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası ödenir. Ödeneğe esas sigortalının günlük kazancı olarak, 5510 sayılı Kanunun “Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç” başlıklı 17 nci maddesine göre hesaplanacak kazanç esas alınır.

2- Sigortalıya Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanması:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine almaya hak kazanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70′i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Örneğin, sigortalı yüzde 50 iş göremez hale gelmişse, aylık kazancının yüzde 70’inin yüzde 50’si gelir olarak bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. Bağlanacak gelire esas aylık kazanç olarak, 5510 sayılı Kanunun “Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç” başlıklı 17 nci maddesine göre hesaplanacak kazanç esas alınır.

Sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalı, bu geliri aldığı sürece genel sağlık sigortalısı sayılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlanır.