Anasayfa / Haber / İş Kazasının Bildirilmesiyle İlgili Genelge Yayımlandı

İş Kazasının Bildirilmesiyle İlgili Genelge Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi başlıklı 14 üncü maddesinde; işverenlerin iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğü getirilmiş, İdari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene idari para cezası uygulanacağı ( 2015 yılı için 2.466 TL) belirtilmiştir (6645 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca işyerinin tabi olduğu tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre bu idari para cezası ya aynı miktarda ya da artırılarak uygulanmaktadır İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları bölümünden bakabilirsiniz).

Öte yandan Kanun uyarınca iş kazası bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (işyerinin bağlı olduğu müdürlüğe) yapılması gerekiyorken, idari para cezası ise Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından veriliyor bu da çeşitli sorunlara yol açıyordu. 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bu konuda değişiklik yapıldı ve iş kazası – meslek hastalığı bildirimlerine bağlı idari para cezalarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacağı hükmü getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu da bu mevzuat ve uygulama değişikliği ile ilgili olarak 2015/22 sayılı Genelgeyi yayımladı. Genelgede; iş kazası ve meslek hastalığının bildirim süresi, iş kazası ve meslek hastalığının bildirim şekli, idari para cezasının uygulanması, idari para cezası tutarları, çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfının tespiti, idari para cezalarına yapılan itirazlar konularında düzenlemeler yer alıyor. Söz konusu Genelgeye http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelgeler/ linkinden ulaşılabilir.

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ikinci fıkrasında da “İş kazasının, belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edileceği hükmü yer alıyor.(isvesosyalguvenlik.com)