Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / İş Kazası Geçiren veya İş Göremezlik Geliri Almakta İken Ölen Sigortalıların Yakınlarına Gelir İntikal Etmekte midir ?

İş Kazası Geçiren veya İş Göremezlik Geliri Almakta İken Ölen Sigortalıların Yakınlarına Gelir İntikal Etmekte midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 41- İŞ KAZASI GEÇİREN VEYA İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA İKEN ÖLEN SİGORTALILARIN YAKINLARINA GELİR İNTİKAL ETMEKTE MİDİR ?

CEVAP 41- Bu durumlarda bulunan kişilerin ölümü halinde 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları taşımaları halinde eşine, çocuklarına ve anne-babasına geliri intikal ettirilerek paylaştırılmaktadır.

İntikal eden bu gelire “ölüm geliri” denilmektedir.