Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / İş Kazası Geçiren veya Meslek Hastalığına Yakalanan Kişiler Sigortalı Olarak SGK’ya Bildirilmemiş İse Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

İş Kazası Geçiren veya Meslek Hastalığına Yakalanan Kişiler Sigortalı Olarak SGK’ya Bildirilmemiş İse Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 19- İŞ KAZASI GEÇİREN VEYA MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN KİŞİLER, SİGORTALI OLARAK SGK’YA BİLDİRİLMEMİŞ İSE HANGİ MÜEYYİDELER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 19- 4/a (eski SSK’lı) sigortalısının çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesiyle (SGK’ya) bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının SGK’ca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri SGK’ca ödenir. Bu durumda, (SGK’ca) yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilmektedir.

4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalı olduğu halde belirlenen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri SGK’ca ödenmemektedir.