Anasayfa / Haber / İş Kazası İnceleme ve Soruşturmalarına Önemli Sınırlamalar Getirildi

İş Kazası İnceleme ve Soruşturmalarına Önemli Sınırlamalar Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Şu an ki uygulamaya göre, sigortalıların geçirdikleri iş kazaları ve yakalandıkları meslek hastalıklarından Sosyal Güvenlik Kurumu’na intikal edenlerin hemen hemen hepsiyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma yapılmakta, ölüm ve maluliyetle sonuçlananların inceleme ve soruşturmaları Kurum müfettişleri tarafından, bunun dışında kalanların inceleme ve soruşturmaları ise sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılmaktadır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı 2013-31 sayılı ve “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmaları” konulu Genelge ile bu konuda önemli uygulama değişikliğine gitti.

Buna göre yeni dönemde uygulama aşağıdaki şekilde olacak;

• Meydana gelen iş kazasıyla ilgili olarak Kuruma intikal etmiş; mahkeme kararı, işverence düzenlenmiş İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu, iş kazası tespit tutanağı, olayla ilgili olarak kolluk kuvvetlerince (polis – jandarma) düzenlenmiş tutanak, tanık ifadeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazasıyla ilgili olarak düzenlenmiş resmi belge, bilgi, tutanak, aynı şekilde 4/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerince düzenlenmesi gereken tutanağın dışında yukarıda belirtilen diğer belgeler ile kaza olayı nedeniyle başvurduğu sağlık tesisi tarafından düzenlenmiş raporun bulunması ve bu belge ve bilgilerden olayın iş kazası olduğunun anlaşılması halinde, müdürlükler tarafından konuyla ilgili olarak herhangi bir araştırma – soruşturma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın olayın iş kazası olduğuna karar verilebilecek.

• Müdürlüklerde iş kazalarıyla ilgili olarak bir komisyon kurulacak, yukarıda belirtilen nitelikte bilgi ve belge olmayan veya var olan bilgi ve belgelerden herhangi bir karara varılamayan iş kazalarıyla ilgili olarak bu komisyon olayın iş kazası olup olmadığını tespit edebilecek.

• Yukarıda belirtilen her iki halde de olayın iş kazası olup olmadığı yönünde müdürlükçe herhangi bir karara varılamaması halinde, durum müfettiş tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecek.

• İş kazası olduğuna karar verilen dosyalar veya meslek hastalığı vakalarında, meslekte kazanma gücü kaybı oranı % 10 ve üzerinde ise müdürlüklerce müfettiş inceleme ve soruşturması talep edilecek, % 10’un altında ise herhangi bir inceleme – soruşturma yapılmayacak. Bunun tek istisnası ise meslekte kazanma gücü kaybı oranı % 10’un altında olsa bile, sigortalı altı ay veya uzun süreli geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) almış ise veya sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile tedavi giderlerinin toplamı aylık brüt asgari ücretin 6,5 (altı buçuk) katını (şu an için 6.639,90 TL’yi) aşıyorsa, yine müdürlüklerce müfettiş inceleme ve soruşturması talep edilecek.

• Sosyal güvenlik denetmenleri artık iş kazalarıyla ilgili olarak herhangi bir inceleme – soruşturma yapmayacak, tüm inceleme ve soruşturmalar Kurum müfettişleri tarafından yapılacak.

Getirilen bu yeni düzenleme uyarınca, artık her iş kazası için inceleme ve soruşturma yapılmayacağından, bu durum işveren ve sigortalılara büyük kolaylık sağlayacak.