Anasayfa / Yargı Kararları / İş Kazası – Meslek Hastalığında Tazminat Talebiyle İlgili Yargıtay Kararları

İş Kazası – Meslek Hastalığında Tazminat Talebiyle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; haksahiplerinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminat talepleri, sigortalının iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminat talebi, iş kazasına maruz kalan işçinin uğramış olduğu maddi-manevi zararının ödetilmesine karar verilmesi istemi, iş kazasına uğrayan alt işveren (taşeron) işçisinin maddi ve manevi tazminat talebi, iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olan işçinin maddi ve manevi tazminat talebi, iş kazasında ölen ve SGK tarafından aylık bağlanmayan haksahibinin Kurum tarafından karşılanmayan zararının giderilmesi istemi, trafik iş kazası sonucu malul kalan işçinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi – ücret ve benzeri alacaklılarının ödetilmesi istemi, işverenden maddi ve manevi tazminat aldıktan sonra işçinin ölmüş olması halinde, ölüm iş kazasından kaynaklanmışsa haksahiplerinin de tazminat talebinde bulunabileceği, arasında işçi – işveren ilişkisi bulunmayan kişinin tazminat davasını iş mahkemesinde değil miktara göre genel mahkemelerde açması gerektiği, meslek hastalığı sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat talebi, meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma güç kaybına uğradığını belirten işçinin maddi ve manevi tazminat istemi, ölen çocuklarının kendilerine destek olduklarını kanıtlayamadıkları için anne – babanın destekten yoksunluk tazminatı ve maddi tazminat alamayacağı, iş kazası sonucu çalışma güç kaybına uğrayan çırağın maddi ve manevi tazminat talebi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Asıl işverenin aracı (taşeron) ile birlikte sorumluluğu

• Çırakla ilgili iş kazası

• Gelir bağlanması

• Gerçek ücret

• Gerçek zararın belirlenmesi

• İş güvenliğinin sağlanması

• İş kazası

• İş kazası sonucu iş göremezlik

• İş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi manevi tazminat

• İş kazası sonucu ölüm

• İş kazası sonucu ölümden doğan maddi ve manevi tazminat

• İş kazası sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi

• İşçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri

• İşverenin kusur sorumluluğu

• İşverenin sorumluluğu

• Kısmi ibra

• Kusur oranı

• Kusur raporu

• Maddi ve manevi tazminat

• Meslek hastalığı

• Peşin sermaye değeri

• Sürekli iş görmezlik

• Üçüncü kişinin dahili davalı olarak gösterilmesi

• Üst-alt işveren