Anasayfa / Eski Haberler / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 ve 36 ncı maddeleri uyarınca;

• 4/a kapsamında (işçi olarak) çalışan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde kaza olayının işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

• Meslek hastalığının ise sigortalının hastalığa tutulduğunun öğrenilmesinden itibaren üç iş günü içinde,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile e-sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama Ayrıntılı Konu Anlatımlı – Açıklamalı Dosyalar/Sosyal Güvenlik Mevzuatı/İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları bölümünde yer almaktadır.

Daha önceleri iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi ile kağıt ortamında yapılmaktaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konudaki çalışmaları tamamlayarak, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun elektronik ortamda gönderilmesi için hazırlanan bilgisayar programını 28/02/2012 tarihinde kullanıma açtı, böylece söz konusu bildirimin e-sigorta kanalıyla elektronik ortamda yapılması imkan ve kolaylığını getirdi.

Buna göre, işverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nawww.sgk.gov.tr adresinden, E-SGK başlığı altında yer alan Diğer Uygulamalar menüsü içinde bulunan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden Hizmet Akdi İle Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından ulaşılabilecektir.

Söz konusu formun doldurulması ve Kuruma gönderilmesine ilişkin bilgiler anılan ekranda yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Öte yandan, internet erişiminin bulunmadığı yerlerde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu eskiden olduğu gibi kağıt ortamında da Kuruma gönderilebilecektir.(www.isvesosyalguvenlik.com)