Anasayfa / Haber / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Az Olan İşyerlerine Prim İndirimi Gelecek

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Az Olan İşyerlerine Prim İndirimi Gelecek

Sponsorlu Bağlantılar

İş kazası ve meslek hastalıklarını tam olarak önlemek belki mümkün değil, ancak mümkün olan en aza indirmek her zaman arzulanan bir durum. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana hedefi de bu. 30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan (Bkz. İşsizliği Azaltıp İstihdamı Artırmayı Amaçlayan 2014-2023 İstihdam Stratejisi Yayımlandı başlıklı yazı) Ulusal İstihdam Stratejisi ekinde yer alan 2014-2015 Eylem Planına göre; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyan, düşük iş kazası ve meslek hastalığı sayılarına sahip işverenlerin iş kazası ve meslek hastalığı primi kademeli olarak azaltılmak suretiyle devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak faaliyet göstermekte olan işletmelerin maliyetlerinin azaltılması için çeşitli destek mekanizmaları geliştirilecek, sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği bilinci yerleştirilecek.

Öte yandan, 6385 sayılı Kanununla 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) prim oranları tüm işyerleri için yüzde 2 olarak sabitlenmeden önce (Bkz. Sigorta Prim Oranları Sabitlendi – Herkes Aynı Oranda Prim Ödeyecek, Prim Oranlarıyla İlgili Değişiklik Yürürlüğe Girdi başlıklı yazılar); kısa vadeli sigorta kolları prim oranları işyerlerinin tehlike sınıf ve derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 arasında değişmekteydi. Ayrıca bu çerçevede dereceleme işlemleri yapılmakta, buna göre 3 yıllık devre için kırkbin gün veya daha fazla sigorta bildirimi yapmış işyerlerinde, bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir, buna göre de işverenler daha az veya daha fazla prim öderlerdi.

Ancak bu düzenleme, belirtiğimiz gibi çalıştığı sigortalılarla ilgili olarak 3 yıllık prim gün bildirimi 40 bin veya daha fazla olan büyük işyerlerini kapsıyordu ve prim oranlarının sabitlenmesiyle birlikte, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamaya son verildi (Bkz. Prim Tarife Listesi Artık Uygulanmayacak başlıklı yazı).