Anasayfa / Yargı Kararları / İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle İlgili Diğer Yargıtay Kararları

İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle İlgili Diğer Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiğinin tesbiti istemi, meslek hastalığının oluşmasında işverenin kusurlu olup olmadığı, işkazası ile ölüm olayı arasında illiyet bağı olup olmadığı, meydana gelen kazanın iş kazası niteliğinde olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, sürekli iş göremezlik oranının arttığını iddia eden kişinin yeniden kontrol muayenesine tabi tutulması istemi, işyerinde çalışmakta iken …. tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, işverenin her türlü işlerini takiple görevlendiren kimsenin olay günü izinli olmayıp görevli olduğunun saptanması halinde uğradığı trafik kazasının iş kazası olarak kabulü gerektiği, kaza ile iş ve işyeri arasında illiyet bağı ispatlanamadıkça olayın iş kazası sayılmayacağı, haksahiplerince ölen kişinin hizmet akdiyle geçen çalışmalarının ve ölümüne neden olan kazanın iş kazası olduğunun tesbitine karar verilmesi istemi, ölüm ile sonuçlanan kazanın iş kazası olduğuna karar verilebilmesi için ölüm ile kaza arasında illiyet bağının tespit edilmesi gerektiği, eşinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin iş kazası niteliğinde olduğunun tesbitine karar verilmesi istemi, iş kazası sonucu maluliyetin tesbitine karar verilmesi istemi, Sağlık Kurullarınca verilen raporlara itirazın Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık kuruluna intikalinin zorunlu olduğu, işyerinden sayılan kreşe giderken maruz kalınan kazanın iş kazası sayılması gerektiği, işyerinde tetanosa kapılma sonucu ölüm olayının iş kazası sayılması gerektiği, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Dava ehliyeti

• Hizmet akdi

• İstisna akdi

• İş kazası nedeniyle ölüm

• İş kazası sonucu malullük

• İş kazasının tesbiti

• Maluliyet oranının tespiti

• Olayın oluş şekli

• Ölümün iş kazası sonucu meydana gelip gelmediğinin tesbiti

• Sigortalılık

• Sigortalının kontrol muayenesi

• Şahit beyanı

• Temyiz kudreti