Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleriyle getirilen işveren, üçüncü şahıslar ve sigortalıların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenen ve 5510 Kanunun İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu başlıklı 21, Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması başlıklı 22 ve Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk başlıklı 23 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlan bu Tebliğ 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (4/1-a ve 4/1-b) kapsamında sigortalı olanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden kendilerinin, işverenlerinin ve üçüncü şahısların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğde peşin sermaye değeri: Sosyal Güvenlik Kurumunca, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı olarak tanımlanmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Tanımlar,

– 5 inci maddesinde İşverenin sorumluluğu,

– 6 ncı maddesinde Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk,

– 7 nci maddesinde Üçüncü kişilerin sorumluluğu,

– 8 inci maddesinde Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması yönünden sigortalıların sorumluluğu,

– 9 uncu maddesinde Peşin sermaye değeri  tabloları ve peşin sermaye değerinin hesabı,

– 10 uncu maddesinde Rücu davalarına esas tutarın hesabı,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.