Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Vakaları SGK’ya Nasıl Bildirilmektedir ?

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Vakaları SGK’ya Nasıl Bildirilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 15- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAKALARI SGK’YA NASIL BİLDİRİLMEKTEDİR ?

CEVAP 15- İş kazası ve meslek hastalık vakaları işveren veya 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:7’sinde yer alan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi”nin e-sigortayla SGK’ya bildirilmesi veya doğrudan ya da posta yoluyla SGK’nın ilgili birimine gönderilmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak, anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar programı 28/02/2012 tarihinde işletime açılmış olduğundan, 4/a (eski SSK’lı) sigortalıları için işverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr    adresinden,  “E-SGK”/ “Diğer Uygulamalar”/ “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı altındaki “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşılabilmektedir.

4/b (eski Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalı sayılanların işyeri sicil numarası olmaması nedeniyle elektronik ortamda yapılamayan bildirimler ile elektronik alt yapının olmadığı yerlerde meydana gelen vakalara ilişkin bildirimler kağıt ortamında yapılmaya devam etmektedir.