Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İle Hastalık ve Analık Hallerinde Borcu Olan 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamındaki Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmekte midir ?

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İle Hastalık ve Analık Hallerinde Borcu Olan 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamındaki Sigortalılara Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmekte midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 28- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İLE HASTALIK VE ANALIK HALLERİNDE BORCU OLAN 4/b (ESKİ BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VERİLMEKTE MİDİR ?

CEVAP 28- 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenmektedir.