Anasayfa / Bilgi / İş Kazasıya İlgili 6631 ve 5510 sayılı Kanunlardaki Farklıklar

İş Kazasıya İlgili 6631 ve 5510 sayılı Kanunlardaki Farklıklar

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi hal ve durumların iş kazası sayılacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesinde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilmiştir.

Ancak her iki Kanunda da iş kazası farklı tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılan bazı hal ve durumlar 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılmamakta, aynı şekilde 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılan bazı hal ve durumlar da 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılamamaktadır.

Her İki Kanuna Göre İş Kazası Sayılan Hal ve Durumlar

İşyerinde meydana gelen veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen olaylar her iki kanuna göre de iş kazası sayılmaktadır.

5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Sayılıp 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Sayılmayan Hal ve Durumlar

6631 sayılı Kanunda iş kazasının tanımı 5510 sayılı Kanuna göre daha dar tutulmuştur. Bu tanım farklılığından dolayı aşağıda belirtilen hal ve durumlar 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılırken 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılmamaktadır.

– Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar.

– 4/a (SSK) kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen kazalar.

– Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kazalar.

6631 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Sayılıp 5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Sayılmayan Hal ve Durumlar

Bir olayın 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılabilmesi için kaza geçiren kişinin sigortalı olması gerekirken, 6331 sayılı Kanun açısından sigortalı olma (sigortalı sayılma) şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun Sigortalı sayılmayanlar başlıklı 6 ncı maddesinde sayılan kişilerin (örneğin işverenin ücretsiz çalışan eşinin) işyerinde bulunduğu sırada veya işin yürütümü sırasında maruz kaldığı kazalar 6631 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılırken, 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası sayılmamaktadır.

Uygulamada 5510 Sayılı Kanun Hükümleri Esas Alınmaktadır

İş kazalarında sigortalılara yapılacak yardımlar açısında 5510 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınmakta, bu Kanuna göre iş kazası sayılan hal ve durumlarda çalışanlara gerekli yardımlar yapılmaktadır. (Bkz. İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ?) (isvesosyalguvenlik.com)