Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Kolları Yönetmeliği

İş Kolları Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna tabi sendikalar işkolları bazında faaliyet göstermekte olup, bu iş kolları Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş, Kanunun4 üncü maddesinde hangi iş koluna hangi işlerin gireceğinin ise işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu Yönetmelik de söz konusu maddeye istinaden çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte;

– İşkollarına giren işler,

– Asıl işe yardımcı işler,

– İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi,

– İstatistikler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi de Yönetmelik EK-1’de yer almaktadır.

Yönetmelik Eki İş Kolları listesi aşağıdaki 20 iş kolunu kapsamaktadır;

01 – avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

02 – gıda sanayi

03 – madencilik ve taş ocakları

04 – petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

05 – dokuma, hazır giyim ve deri,

06 – ağaç ve kâğıt,

07 – iletişim,

08 – basın, yayın ve gazetecilik,

09 – banka, finans ve sigorta,

10 – ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar,

11 – çimento, toprak ve cam

12 – metal,

13 – inşaat,

14 – enerji,

15 – taşımacılık,

16 – gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk,

17 – sağlık ve sosyal hizmetler,

18 – konaklama ve eğlence işleri,

19 – savunma ve güvenlik,

20 – genel işler.