Anasayfa / Eski Haberler / İş-Kur Türkiye İstihdam Kurumu Olacak

İş-Kur Türkiye İstihdam Kurumu Olacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 03/05/2011 tarihli ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile bir çok bakanlığın teşkilat yasasında köklü değişiklikler yapılmıştı. Süresi 03/11/2011 tarihinde dolacak olan yetki kanunu çerçevesinde çalışmalar halen devam etmekte olup, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yapısında da önemli değişikliklere gidilecektir. Son halini almamış olmakla birlikte yapılan bu değişikliklerle;

– Türkiye İş Kumrunun adı İstihdam Kurumu olarak değişecek. 23 ilde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri yerine her ilde Çalışma ve İstihdam Müdürlükleri kurulacak. Bakanlığın bölge müdürlükleri ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülen işlemler her ilde bulunacak bu yeni müdürlükler tarafından yürütülecek.

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Teftiş Kurulu ve İş Teftiş Kurulu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Teftiş Kurulu bir araya gelerek üç teftiş kurulu birleşecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının da bu birleşmeye dahil edilip edilmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil.

– 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kendisine bağlı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü adı altında dört genel müdürlük oluşturulan, daha sonra 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kaldırılan Sosyal Güvenlik Kurumunda genel müdürlük sayısı yediye çıkarılarak Kurum daha güçlü hale getirilecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)