Anasayfa / Haber / İş-Kur’dan Engelli İstihdamını Artıracak Projelere Büyük Destek

İş-Kur’dan Engelli İstihdamını Artıracak Projelere Büyük Destek

Sponsorlu Bağlantılar

Zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdam edilecekleri Korumalı İşyerlerinin kurulması için İŞKUR, 150 bin TL’ye kadar kuruluş desteği verecek, engelli çalışanların bir yıllık asgari ücreti ile işletme giderlerinin bir yıl boyunca % 60’ını destekleyecek.

Korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve güçlenmesi amacı ile hazırlanacak projelerin finansmanıyla ilgili giderler engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari ceza paraları fonundan karşılanacak.

Söz konusu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ile;

– Engelli kişilerin haklarını savunan sosyal tarafların desteklenmesi,

– Engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi,

– İşgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması,

amacıyla korumalı işyerlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, bu tür işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması ve engelli istihdamında artış sağlanması hedefleniyor.

Projenin faydalanıcıları olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren;

– Eğitim kurum/kuruluşları,

– Üniversiteler,

– Kamu kurum/kuruluşları,

– Vakıf, dernek, sendika,

– Meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bu teklif çağrısı çerçevesinde proje teklifleri bekleniyor.

Teklif Çağrısı kapsamında yapılacak proje teklifleri, teklif çağrısı ile ekli dokümanlar kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 4857 sayılı İş Kanunun 30/7. maddesi kapsamında oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecek.

Kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelere ise;

Kuruluş sermayesi desteği,

Engelli ücret desteği

 İşletme giderleri desteği,

verilecek.

Öte yandan proje kapsamında kurulacak korumalı işyeri de 5 yıl boyunca Komisyon tarafından takip ve denetime tabi olacak.

Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mh. Mevlana Bulvarı No:42, Kat:13 Yenimahalle-ANKARA) elden verilecek veya posta ile gönderilecek.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi ise 28/02/2014 mesai bitimi olarak belirlendi.

Proje faydalanıcıları, Başvuru Rehberinin tam metnine ve projeyle ilgili bilgilere aşağıdaki internet sitelerinden ulaşılabilirler:

www.iskur.gov.tr

www.eyh.gov.tr