Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

Sponsorlu Bağlantılar

Önemli Açıklama;

Aşağıdaki yazı yayımlandıktan sonra, 1 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 28 Eylül 2014 tarihli Resmî Gazete’de yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yayımlanmış olduğundan, yazıda belirtilen tutarlarda değişiklik meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle yeni tutarlar için http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden yeni tutarlara bakabilirsiniz. 

İş mahkemelerinde açılacak davalarda, genel olarak ödenmesi gereken harç ve ücretler aşağıda belirtilmiştir İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar.

Dava açan kişi davayı kazanırsa, söz konusu dava giderlerini karşı taraftan alır. Eğer davayı kaybederse, dava giderleri üzerinde kalacağı gibi karşı tarafın da dava giderlerini karşılamak zorunda kalır.

1- BAŞVURMA HARCI: 25,20 TL

‘Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delil ile ilgili taleplerde 25,20 TL başvuru harcı alınır.

2- PEŞİN/ NİSPİ HARÇ:

Konusu belli bir değerle ilgili bulunan yani karşı tarafın belirli bir miktarda ödeme yapması mahkemeden talep edilen davalarda (örneğin tazminat), esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 68.31 oranında harç alınır. (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.)

Nispi harçlar (24,30 TL’den) aşağı olamaz.

“492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca; karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.”

(Bu hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan değerin binde 68.31 kadar karar ve ilam harcı alınabilecektir. Ancak bu harç 24,30 TL’den az olamayacaktır. Yine hükme göre karar ve ilam harcının dörtte biri dava açılırken peşin / nispi harç adı altında; geri kalanı da kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir )

‘1’inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1’inci fıkra dışında kalan kararlarında 25,20 TL maktu harç alınacaktır’

(Hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunmayan davalarda peşin/nispi harç yerine 25,20 TL maktu harç alınmaktadır.)

3- VEKALET HARCI:

Avukat aracılığıyla takip edilen davalarda 3, 80 TL vekalet harcı alınmaktadır (avukatlık ücreti dışındadır).

4- DOSYA MASRAFI: 0, 60 TL

5- GİDER AVANSI:  

‘(1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (Bir adet tebligat ücreti 9,00 TL. Örneğin; taraf sayısı 3 ise 3X5=15, 15X9=135 TL)

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Tanığa, kaybettiği zamanla orantılı olarak mahkeme tarafından belirlenecek 15 TL ila 30 TL arası ücret ödenir. Tanık, seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol ve beslenme giderleri ile konaklama masrafları da karşılanır.)

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, (İş Mahkemesinde görülen dava ve işler için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.)

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

toplamını avans olarak öder.’

6-BİLİRKİŞİ ÜCRETİ: Bilirkişi ücretini hakim takdir eder. Genelde her bir bilirkişi için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.

7-AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİ:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 2014 yılı için yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre; konusu para ile ölçülmeyen davalarda avukatlık ücreti 1.500,00 TL’dir. Avukatlık ücreti bu tutardan düşük olamayacağı gibi, avukatlık ücreti dava değerinin %25’ini de geçemez.

Konusu para olan veya para ile ölçülebilen davalarda ise avukatlık ücretleri aşağıdaki gibidir.(www.isvesosyalguvenlik.com)

İlk 30.000,00 TL için: % 12,00

Sonra gelen 40.000,00 TL için: % 11,00

Sonra gelen 70.000,00 TL için: % 8,00

Sonra gelen 250.000,00 TL için: % 6,00

Sonra gelen 600.000,00 TL için: % 4,00

Sonra gelen 750.000,00 TL için: % 3,00

Sonra gelen 1.400.000,00 TL için: % 1,50

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için: % 1,00

8- ÖRNEK DOSYA:

Daha önce açılmış bir davaya ait örnek gider listesi aşağıda yer almaktadır.

* Oguzhan ARSLAN

mahkeme_harc

————–

* Avukat, Arslan Hukuk Bürosu

————–

27 comments

 1. (Alev) Dosyanın işlemden kaldırılması kararının üzerinden; 1 ay geçmemiş ise harçsız, 1 ay geçmiş fakat 3 ay geçmemiş ise harçlı olarak dosyayı yenileyebilirsiniz. Eğer 3 ay geçmişse dava açılmamış sayılır. Yeniden dava açmanız gerekir.

 2. Merhaba is mahkemesinde 15 gun once bi durusmam vardi.Tarihi unuttum ve gitmedim.Netten baktim dava dusmustur diyo.500 tl harc yatirdim.Tekrar sikayet dilekcemi guncellemem icin 500 tl yatirmam gerekiyomu

 3. (özlem candan) Çalışmanızı belgeleyemiyorsanız İş Mahkemesinde dava açmaktan başka yolu yok. Eğer durumunuz dava giderlerini karşılamaya müsait değilse, Adli Yardım uygulaması var. Bundan yararlanabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki BARO ile görüşebilirsiniz.

 4. Merhaba ; yeni işe başladığım bir eğitim kurumu 15 günümü ücretsiz deneme olarak saydı sigortamı yapmadığı gibi bir ay 10 günlük ücretimi de ödemedi. Çalışma bakanlığı da bir şey yapamıyor iş mahkemelerine başvurmaya da maddi durumum uygun değil ne yapmalıyım.

 5. SGK ve İŞKUR’a şikayette bulunsanız sonuç çıkmayabilir. Çünkü çalışmalarınızı belgeleyemezseniz bir sonuç alamazsınız. Geriye sadece İş Mahkemesinde dava açmak kalıyor. Onun için de en azından şahit göstermeniz gerekir.

 6. Merhabalar. Beni 5 aydir sigortasiz calistirdilar. Ustelik asgari ucret 1300 oldugu halde 5 aydir 1100 tl maasla calistim. Calisma sartlarindan da hic memnun degildim. Su anda beni kendileri isten cikardilar. Sizce ne yapmam gerekir ?

 7. İşyerinizde çalışan sayısı 30’dan azsa durum farklı olur, 30 veya daha fazla ise durum farklı olur. Eğer 30 veya daha fazla ise işe iade davası açabilirsiniz. Eğer 30’dan azsa bu durumda açacağınız dava ile kıdem ve ihbar tazminatı isteyebilirsiniz, ayrıca kötü niyet tazminatı isteyebilirsiniz. Dava masraflarına gelince, yukarıdaki yazıda belirtilen masraf tutarlarından biraz fazla çıkabilir, çünkü yazıda belirtilen tutarlar 2014 yılına ait. Siz 2016 yılına ait tutarları esas alıp hesaplama yapabilirsiniz.

 8. Analık raporum olduğu halde iş yerim beni işten çıkardı ve istifa etmiş gibi gösterdi. Bu durumu ben yaklaşık 9 ay sonra fark ettim. Bu durumda dava ne yapabilirim. Dava açsam nasıl beyanda bulunmalıyım ve dava masrafları ne kadar olur

 9. Mali müşavirin ödemesi için bu cezaların tamamen onun hatasından kaynaklanmış olması lazım. Eğer böyle bir durum varsa ve kanıtlanabilirse dava açabilirsiniz. Öbür türlü bu cezaları ödemekten kurtulabilmeniz için Maliyenin aciz haline karar vermesi (bir nevi aciz vesikası) gerekir. Bu durumda da Maliye yine mali durumunuz sürekli takip eder, eğer borç 10 yıllık zamanaşımına uğramamışsa, ödeyebilecek duruma geldiğinizde sizden yine tahsil eder. Bu konuyla ilgili olarak 444 0 189 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

 10. İş Kanunu 25/II/e maddesi uyarınca; işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş akdini feshedip (işten çıkıp) kıdem tazminatını isteyebilir. Kanunun 32 nci maddesinde de “Ücret en geç ayda bir ödenir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla sizin için haklı fesih sebebi oluşmuş. Bu nedenle noterden ihtar gönderebilirsiniz. Ayrıca şartlar tutuyorsa işyerinden alacağınız İşçi Alacak Belgesi ile İŞKUR’a başvurup en azından geriye dönün 3 aylık ücretinizi Ücret Garanti Fonundan alabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ucret-garanti-fonu-yardim-saglanan-haller-basvuru-sekli/

 11. İflas edip 2011de tasfiyeye giren ve 2013de kapanan. ltd. şirketimden maliye devamli özel ususüzlük cezaları gönderıyor. durumum kötü ve yeşil kartliyim.bu cezalari.o zamanki. malimüşavirin mi yoksa benim mi. ödeme lazim. ben ödeyemezsem ne olur. malimüşaviri dava etsem neolur? saygilar

 12. Merhabalar,
  7 yıldır özel sektörde çalışıyorum ocak ayından itibaren şirket iflas erteleme verdi ve kayyum devreye girdi 3 aydır maaş alamıyoruz böyle bir durumda işten tüm haklarımı alıp çıkışımı istiyebilirmiyim birde şirket iflas verdiği durumda benim öncesinde alacaklarımla ilgili bir yere başvurmam gerekiyormu?Çalışma bakanlığına şikayet ettim fakat kayyum olduğu için olumsuz sonuçlandı noterden ihtar göndersem şirkete kayyum olduğu için süreç nasıl işler acaba?

 13. 7 yıldır özel sektörde çalışıyorum ocak ayından itibaren şirket iflas erteleme verdi ve kayyum devreye girdi 3 aydır maaş alamıyoruz böyle bir durumda işten tüm haklarımı alıp çıkışımı istiyebilirmiyim birde şirket iflas verdiği durumda benim öncesinde alacaklarımla ilgili bir yere başvurmam gerekiyormu?Çalışma bakanlığına şikayet ettim fakat kayyum olduğu için olumsuz sonuçlandı noterden ihtar göndersem şirkete kayyum olduğu için süreç nasıl işler acaba?

 14. Bulunduğunuz yerdeki Baroya başvurmanız gerekir.

 15. İyi gunler is mahkemesine dava acicam tazminatimi almak icin ancak karsilayacak gucum yok..adli yarsimdan bahsetmssiniz nasil yapabilirim acaba..?

 16. İyi gunler is mahkemesine dava acicam yalniz karsilayacak gucum yok nasil adli yardim alabilirim.?

 17. Bahsettiğiniz husus işletmesel nedenle fesih konusuna girmektedir. İşveren sizi başka bir yerde istihdam etme imkanı olmadığını kanıtlar veya bu konuda mahkemeyi ikna ederse işe iade davasını kazanamayabilirsiniz. Ayrıca sizi işten çıkarırken ihbar ve kıdem tazminatı ödemediyse bunları talep etme hakkınız var. Konuyla ilgili olarak aşağıda linki yer alan yazıya bakabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isletmesel-nedenle-fesih-sartlari-nelerdir/

 18. 27 09 2016 da işveren senin bölümün kapandı seni başka yerlerde degerlendirme imkanım yok diye işten çıkardı. işe iade davası açarsam kazanma şansım nedir.

 19. Patronun tazminat aldı diye iddia etmesi yetmez, bunu belgelemesi gerekir. Mahkemeyi inandırdığına göre belki de size belge imzalattı. Ödeyeceğiniz masraflar da mahkeme kararına göre hesaplanır. Mahkeme kararında karşı tarafın dava ve vekalet ücretini sizin ödeyeceğinize hükmettiyse sizin ödemeniz gerekir. Avukat parası ve mahkeme masrafı ne kadar tutar bunu sizin avukatınız daha iyi bilir. Avukatlık ücret tarifesi esas alınır.

 20. Elinizdeki tazminat alacağınıza dair evrak ve sözleşmeyi nereden aldınız belirtmemişsiniz.

 21. Şimdi biz dava açtık iş mahkemesine işten çıkardıkları için 16 yıl çalıştığı yerden tazminat için patron nasıl yaptı bilmiyorum ama bizi tazminat aldı diye gösterdi mahkemede onlara inandi ama biz almadik şimdi tüm mahkeme masrafları galiba biz vereceğiz kendi avukatimiza vermicegiz ama karşıdaki avukata verecek miyiz bide mahkeme masrafları ne kadar olur avukat parasi

 22. merhaba elimde tazminat alacagıma dair evrak,sözleşme var ancak ödeme yapılmadı iş mahkemesine başvursam sonuc alabılırmıyım donermısınız lutfen cvp??

 23. İŞKUR haklı çıkarmasına rağmen işveren İŞKUR kararına uymuyorsa İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir. İş Mahkemesi ücretlidir. Ancak ödeyecek durumunuz yoksa adli yardım alabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/is-mahkemelerinde-acilacak-davalarda-odenecek-harc-ve-ucretler/

 24. Önce İŞKUR’a şikayet edin, sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 25. Merhaba. Ben doğum raporundayken yani doğumuna 7 hafta elimde raporum varken işveren tarafından haber verilmeksizin işten çıkarıldım bununla ilgili İşkura başvurdum ve haklı görüldüm ancak işveren tebligatın eline ulaşmadığı gerekçesiyle herhangibir dönüş yapmamakta ve ben mail yoluyla iletebilecegimi bildirdiğim halde ilgilenmemistir. İşçi mahkemeleri ucretli mi ? Nasıl bir yol izlemeliyim?

 26. Ben calistim yerde aylik 3.500 tele ucret aliyodum ve isten cikarildim tazminatim asgari ucreten odendi isten temusun 28 de isten cikarildim ne yapmam gerek

 27. Merhabalar ben annem için yazıyorum annem 8 senedir aynı kişilerin yanında çalışıyor 5 sene önce başkalarıyla ortak oldular ve niye beraber çalışıyor annem sigorta pirimini doldurdu ve işten çıktı ama çalıştığı yer tazminat ödemek istemiyor sonra kabul etti ama 3000 tl vermek istedi sonra 5 bine daha sonra 7000 bile çıktılar bizde 10bin istedik 9000 bile düştük kabul ettiler ama ayda 1000 tl taksitle ödemek istiyorlar ve annnemden habersiz giriş çıkış yapmışlar asgari ücret gösteriyorlar ama aldığı maaş 800 tl ve agi almıyor biz dava açsak ortalama ne kadar alırız ve davamız ne kadar sürer 3ve5sene sürer diyenler var ve davası süren var bilginize arz ederim

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*