Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

Sponsorlu Bağlantılar

İş mahkemelerinde açılacak davalarda, genel olarak ödenmesi gereken harç ve ücretler aşağıda belirtilmiştir İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar.

Dava açan kişi davayı kazanırsa, söz konusu dava giderlerini karşı taraftan alır. Eğer davayı kaybederse, dava giderleri üzerinde kalacağı gibi karşı tarafın da dava giderlerini karşılamak zorunda kalır.

Önemli Açıklama; 1- Aşağıdaki yazı yayımlandıktan sonra, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi zaman zaman yenilendiğinden, tutarlarda değişiklikler meydana gelmiştir.

2- Maddi durumu iyi olmayanlar şartları tutuyorsa Adli Yardım hakkından yararlanabilirler. (Bkz. Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma)

1- BAŞVURMA HARCI: 25,20 TL

‘Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delil ile ilgili taleplerde 25,20 TL başvuru harcı alınır.

2- PEŞİN/ NİSPİ HARÇ:

Konusu belli bir değerle ilgili bulunan yani karşı tarafın belirli bir miktarda ödeme yapması mahkemeden talep edilen davalarda (örneğin tazminat), esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 68.31 oranında harç alınır. (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.)

Nispi harçlar (24,30 TL’den) aşağı olamaz.

“492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca; karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.”

(Bu hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan değerin binde 68.31 kadar karar ve ilam harcı alınabilecektir. Ancak bu harç 24,30 TL’den az olamayacaktır. Yine hükme göre karar ve ilam harcının dörtte biri dava açılırken peşin / nispi harç adı altında; geri kalanı da kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir )

‘1’inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1’inci fıkra dışında kalan kararlarında 25,20 TL maktu harç alınacaktır’

(Hükme göre konusu belli bir değerle ilgili bulunmayan davalarda peşin/nispi harç yerine 25,20 TL maktu harç alınmaktadır.)

3- VEKALET HARCI:

Avukat aracılığıyla takip edilen davalarda 3, 80 TL vekalet harcı alınmaktadır (avukatlık ücreti dışındadır).

4- DOSYA MASRAFI: 0, 60 TL

5- GİDER AVANSI:  

‘(1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (Bir adet tebligat ücreti 9,00 TL. Örneğin; taraf sayısı 3 ise 3X5=15, 15X9=135 TL)

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Tanığa, kaybettiği zamanla orantılı olarak mahkeme tarafından belirlenecek 15 TL ila 30 TL arası ücret ödenir. Tanık, seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol ve beslenme giderleri ile konaklama masrafları da karşılanır.)

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, (İş Mahkemesinde görülen dava ve işler için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.)

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

toplamını avans olarak öder.’

6-BİLİRKİŞİ ÜCRETİ: Bilirkişi ücretini hakim takdir eder. Genelde her bir bilirkişi için 200,00 TL bilirkişi ücreti ödenir.

7-AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİ:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 2014 yılı için yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre; konusu para ile ölçülmeyen davalarda avukatlık ücreti 1.500,00 TL’dir. Avukatlık ücreti bu tutardan düşük olamayacağı gibi, avukatlık ücreti dava değerinin %25’ini de geçemez.

Konusu para olan veya para ile ölçülebilen davalarda ise avukatlık ücretleri aşağıdaki gibidir.(www.isvesosyalguvenlik.com)

İlk 30.000,00 TL için: % 12,00

Sonra gelen 40.000,00 TL için: % 11,00

Sonra gelen 70.000,00 TL için: % 8,00

Sonra gelen 250.000,00 TL için: % 6,00

Sonra gelen 600.000,00 TL için: % 4,00

Sonra gelen 750.000,00 TL için: % 3,00

Sonra gelen 1.400.000,00 TL için: % 1,50

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için: % 1,00

8- ÖRNEK DOSYA:

Daha önce açılmış bir davaya ait örnek gider listesi aşağıda yer almaktadır.

* Oguzhan ARSLAN

mahkeme_harc

————–

* Avukat, Arslan Hukuk Bürosu

————–

69 comments

 1. (Hulya yılmaz) Her ne kadar başta siz haklı bir gerekçe olmaksızın iş sözleşmesini feshe karar vermiş ve ihbar süresini başlatmış olsanız da henüz iş sözleşmesi devam ettiğinden, bu süre içerisinde size uygulanan mobbing sizin için haklı fesih sebebi oluşturmuştur. Dolayısıyla kıdem tazminatı da talep edebilirsiniz. Ödemezlerse İŞKUR’a şikayette bulunabilirsiniz.
  Baş İş Müfettişi, İş Teftiş Ankara Grup Başkanı Erol GÜNER bir makalesinde bu konuyu aşağıdaki gibi açıklamıştır;
  Bildirim önelleri içinde iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçları devam ettiğinden, öneller işlemekte iken, bildirimsiz feshe yol açan bir neden ortaya çıkarsa, taraflar bu husustaki haklarını da kullanabileceklerdir.
  Şu halde bildirim önellerine uyarak iş sözleşmesinin feshedilmesi, bu süre içinde tarafların bildirimsiz fesih yetkisini ortadan kaldırmayacaktır.

 2. Ben 2 yil 2 aydir bir sirkette calisiyorum isten ayrilmak istedigimi ve ihbar suremin baslamasini talep ettim 6 haftalik surec basladi fakat 3. Günde mobing uygulamaya ve tahrik etmeye basladi hakaretler ve tehditler etti uzerime yurudu ve bu olay emniyete kadar intikal etti insan kaynaklarida devreye girdi tutanaklar tutuldu ama ben bu olaydan sonra tazminatimi talep edince olumsuz yanit aldim bana sadece 6 haftalik ihbar surecinden vazgecebileceklerini soylediler kamera kayitlari ve sahitlerde var sizce nasil bir yol izlemeliyim

 3. (Mehmet) Tabii ki şikayetçi olma hakkınız var. Hatta küfür ve yumrukla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bile bulunabilirsiniz. Kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilir, işyerinde 29’dan fazla çalışan varsa işe iade davası açabilirsiniz. Ancak kimse şahitlik yapar mı, iddialarınızı kanıtlayabilir misiniz bilemiyoruz. Çünkü bahsettiğiniz şef büyük ihtimalle sizi yalanlar.

 4. Merhaba.is yerinde şef yardımcısı tarafından küfüre maruz kaldım vede 1 tane yumruk yemiş durumdayım.ifadem alındıktan sonra çıkışımi verdiler.(13.04.2017)bu durumda mahkemeye verip şikayetçi olma hakkım varmı?ilginizden dolayı teşekkürler..

 5. (Ali aksu) Aslında Yargıtayın zorla istifa ettirilen işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış ve tazminat haketmiş sayılacağına dair karar var ama, istifa dilekçesini imzalarsanız, baskıyla imzaladığınızı ispatlamanız zor olabilir. İmzalamayın, işyeri sizi çıkarsın. Böylece şikayet veya mahkemeye başvurarak kıdem ve ihbar tazminatı isteyebileceğiniz gibi, işyerinde 30 veya daha fazla çalışan varsa işe iade davası da açabilirsiniz. İsterseniz şimdiden kayda girmesi için bu konuda ALO 170’e şikayette de bulunabilirsiniz.
  Baskıyla İstifa Eden İşçiyi İşveren İşten Çıkarmış Sayılır

 6. Mrb 2 bucuk yil çaliştigim sirketten sirket bana tazminat vermemek için istifa dilekçemi yazmami istedi.Ben 2bucuk yilin ihbar ve tazminati alma olasiligi nedir ve izlemem gereksn yol nedir.

 7. (fargana) İş Mahkemesi teminat değil de alacağınızın binde 68.31 oranında harç ister. Eğer durumunuz iyi değilse adli yardımdan yararlanabilirsiniz. Avukat tutmanız da şart değil, davayı kendiniz açabilirsiniz. İŞKUR alacağınızı tespit ettiği için davayı büyük ihtimalle kazanır, masraflarınızı da işverenden alabilirsiniz.
  Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma

 8. merhaba. ben azerbaycanlıyım türk vatandaşıyla evliyim. türkiyede çalışma izniyle reçel fabrikasında çalışıyorum. haftalık çalışma saati 45 saat oldugu halde bizi 51 saat çalıştırıyorlar. İşkurdan gelen denetmenler bunu tesbit etmişler ve herkese buna dair evrak göndermişler. Bende evrakı işverene götürüp tasbit olunan saatlerin ücretini talepte bulundum. İşverende zaten bu paraları ödemeyecez dedi. Evrakta taspit olunan para toplam 2000 tl yazılmış. İşkur mahkemeye verip dava açın diyor. bu hakta okudum mahkeme taminat istiyormuş. Bide avukat parası zaten 2000tl bu durumda dava açmamın bi anlamı varmı? Zaten bu paraları ödeyecek durumumuzda yok. Nasıl ve ne yapmalıyım? bı yol gösterirseniz memnun olurum. şimdiden teşekkürler

 9. (atilla) Yıllık izniniz ne zamana ait olursa olsun, adı üzerinde ücretli yıllık izin olduğundan, İş Kanunu 57 nci madde uyarınca; işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Öte yandan işveren belirttiğiniz gibi şekilde size haklarınızın kaybına yol açacak belgeler imzalatıyorsa, haklarınızı gasp ediyorsa, 4857-24/II. maddeye göre haklı fesih sebebi sayılır. Bunları delil gösterip, ihtarname çekip, istifa edip kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz.

 10. merhaba. 18.11.2008 yılından beri bir hipermarkette engelli çalışanım. senelik izne çıkarıldım ama izin ücreti yatırılmadı. sadece ayın 18 inde yatan avans yatırıldı. izne ayrılırken senelik izin taahütnamesi adı altında bir kağıda imza attırdılar ben de kağıdı okumadan imza verdim. önümüzdeki senenin iznine çıkarıldığım için bunu imzalamam gerektiği gibi bişey söylediler ama bence geçmiş izinlerim için kağıdı imzalattılar. senelik izin ücretini bu kağıda imza attığım için yatırmamış olabilirler mi? bir başka sorum ise haklarımı bilmediğim için bazı kağıtlara imza attırmak suretiyle haklarımın benim isteğim dahilindeymiş gibi gösterilip çiğnenmesi sonucu haksızlık yapılması iş akdimin haklı nedenle fesih olunmasını sağlar mı? bunu delil göstererek kıdem tazminatımı alabilir miyim? şimdiden teşekkürler…

 11. (Muhammet ozgenc) Haftalık normal çalışma süresi 45 saat olduğu için bordroya öyle yazmışlar. İsterseniz önce AL0 170’e şikayette bulunun, sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açarsınız. Eşinizin şahitliğinden ziyade o işyerinde çalışan diğer kişilerin veya çevre işyeri sahiplerinin şahitlik yapması mahkeme için daha inandırıcı olur.

 12. Muhammet ozgenc

  Merhabalar benim sorum şu

  Bir tekstil atölyesinde 1,5 yıldır elektrikçi olarak çalışıyorum çalışma saatleri 08:00-19:00 fakat bordroda haftalık 45 saat yazıyor ben hakkımı nasıl alabilirim esimde benimle birlikte tekstilde çalışıyor beraber çıkıp hakkımızı arasak birbirimize şahit olabilir miyiz veya nasıl bir yol izlememiz gerekli acaba yardımcı olursanız sevinirim

 13. (Arda) Bir yıllık çalışma süresini doldurup kıdem tazminatına hak kazanmamanız için işyeri bu yola başvurmuş olabilir. Maddi durumunuz iyi değilse adli yardıma başvurarak ücretsiz dava açma imkanı elde edebilirsiniz. Ayrıntılar aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir.
  Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma

 14. Bir yıl bir ay bir iş yerinde çalıştım iş yeri benim haberim olmadan 12 gün sigortamı yatırmamış yani girdi çıktı yapmış beni işten çıkardı tazminatlaŕımı vermedi son maaşımı vermedi ve ayrıca 3000 tl maaş verip sigorta primimi asgariden gösterdi 2 şahidim var çalışma evraklarm var paramı almak için ne yapmalıyım işçi mahkemesine dava için param yok

 15. (Cumhur) Belirttiğiniz gibi durumunuz iyi değilse adli yardımdan yararlanıp ücretsiz dava açabilirsiniz. Konuyla ilgili yazının linki aşağıda mevcuttur. Davanın ne kadar süreceğini ise bilemeyiz. Büyük şehirlerde mahkemelerin iş yükü fazla olduğu için uzun sürebilmektedir.
  Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma

 16. Öncelikle selamlar.. Simdi ben direk.uzatmadan konuyu aciklayim. 6ay calistigim is yeride 2300tl anlastigim fakat sgk primlerimi tam gun ama aldığım ücretin altında yatırmışlar. kasim ve aralik maasimi alamadigim icin iskura muracat ettim ama sonuc olarak is veren odemiyor parayi. Simdi benim maddi durumum yok is mahkemesine gidip dava acabilirmiyim? Dava cok uzun sürermi?

 17. (emre) Zaten bu belirttiğiniz durumlarla ilgili şikayet yönüyle sonuç almanız zor. Geriye İş Mahkemesinde dava açmak kalıyor. Mahkemede de iddialarınızı belge veya başka delillerle ya da şahitlerle kanıtlamanız gerekir. Kanıtlayıp, mahkemeyi ikna edebilirseniz sonuç alabilirsiniz. Özellikle asgari ücretten SGK’ya bildirilmenizle ilgili kolay sonuç alabilirsiniz. Çünkü hastanede sizin yaptığınız işte çalışan birinin asgari ücret alması düşünülemez. Yani Yargıtay’ın deyimiyle hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca hastanenin yakaladığınız illegal işleri nelerdir bilmiyoruz, ancak sorumlu bir vatandaş olarak bu illegal durumları Sağlık Bakanlığı veya SGK’ya bildirmeniz gerekir. Çekiniyorsanız isimsiz veya başka bir isimle bir dilekçe yazıp posta yoluyla da SGK’ya gönderebilirsiniz. İddialarınızın ciddi olduğu anlaşılırsa hastane incelemeye alınır.

 18. Öncelikle merhaba.

  Özel bir hastahanede 3 senemi doldurdum ama nasıl doldurdum bi ben bi Allah bilir. öncelikle 2 senelik üniversite kimya bölümü mezunuyum , önceden hastahanelerde çalışma iznimiz vardı ama son 5 senedir yok.deneyimim var diye şuan çalışmakta olduğum hastahanede görev yapmaktayım.beni laborant olarak aldılar ama başka bir birimde çalışıyo olarak gösteriyolar.ve imza attırıyorlar yalandan.laborant olarak ayda 300ile 400 saat arası çalışmaktayım. asgari ücret gösterilip mesailer elden verilmekte.bayramlar ve özel günler normal olarak verilmekte.hafta sonu ücretleri de hafta içi gibi verilmekte.asgari geçim indiriminide vermiyolar.. ve son bir kaç aydır mobbing uygulanmakta.ayriyetten hastahanenin illegal bir kaç işini de yakaladım evrak olarak sizce dava açsam sonuç ne olur ve ne zaman bir sonuç alabilrim.
  teşekkürler şimdiden cevabınız için..

 19. (Yılmaz duman) Şubeler aynı şahsa veya şirkete aitse şube değişikliği istifa sayılmaz, dolaysıyla 20 ayın tamamı için kıdem ve ihbar tazminatı isteyebilirsiniz, iş mahkemesi nasıl bir karar verir bilemeyiz, çünkü işveren hangi sebeple işten çıkardı onu bilemiyoruz (mahkeme aşamasında SSG işten ayrılış bildirgesinde işverenin hangi çıkış sebebini gösterdiğinin bir önemi yok, hakim gerçek sebebe bakar).

 20. Özel sektörde bir firmada 20 ay çaliştım şubelerde eleman açığı olunca bir kaç şube gezdirildim ve het şubeden ayrılırken istifa etmiş göstermişler ve ve 2016 aralık ayında işime son verdiler ne agi ne işsizlik maaşı alamadım kıdem ve ihbar tazminatı için iş mahkemesine baş vurursam hakkımı alabilirmiyim

 21. (Mustafa kökoğlu) Deneme süresi İş Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenmiş olup, maddede bahsettiğiniz hususla ilgili bir hüküm yok. Ayrıca bu konuda herhangi bir Yargıtay kararına da rastlamadık. Deneme süresinin asıl amacı işçi ve işverenin birbirini tanımasını sağlamaktır. Dolayısıyla aynı işyerinde daha önce iki yıl çalışmış işçi için tekrar işe başladığında deneme süresinin uygulanması pek mantıklı değil. Ancak burada asıl problem işe iade davası açabilmek için gerekli olan en az 6 ay çalışmış olma şartı.

 22. Mustafa kökoğlu

  Kızım özel sağlık kuruluşunda 2 yıldır çalışıyordu. 2016 eylül 15 te eğitim durumundan istifa etti. 2 buçuk ay sonra tekrar aynı iş yerinde tekrar işe girdi. Ancak deneme süresi başlamıştı dediler ve 55 inci gün çıkış verdiler. Her işe başladığında aynı iş yeride olsa deneme sürasi yenidenmi başlar. İşe iade davası açabilirmiyim

 23. (Yunus) Şu anki mevzuata göre kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıl. Dolayısıyla işçi alacak davası açabilirsiniz. Hatta dava açmadan önce İŞKUR’a şikayet dilekçesi verip, sonuç alamazsanız dava açabilirsiniz.

 24. (Burak ırmak) Asgari geçim indirimi (AGİ) açısından soruyorsanız, dava açmanıza gerek yok işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine veya ALO 170’e şikayet edebilirsiniz.

 25. Merhabalar, Babam 1 sene önce bir işyerinden ayrıldı ve işvereni hala kıdem tazminatı’nı ödemedi. Bununla ilgili dava açma fikirini düşünüyoruz.Bu dava işlemleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler…

 26. Kokay gelsin ben 1 sene 5 aydır calısıyorum fakat 4 aydır evliyım ama iş yeri beni bekar gösteriyor dilekce doldurdum evlendihime dair ama heladaha bekar göateriyorlar beni dava aca bilirmiyim ne yapmam gerekir yardım ede bişirmisiniz

 27. (Murat) Mahkemeye başvurmadan önce Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna başvursanız, sonuç alamazsanız mahkemeyi düşünseniz daha uygun olur.

 28. İstanbul Gaziosmanpasa devlet hastanesi şantiyesi işi teklif formu ile malzeme ve montaj dahil anlaşma yaptık. 2014 Şubat ayı ise başlandı. Ödemeler ay içinde yapılan işin karşılığı takip eden 2 ay içinde ödenmesi gerekiyordu. 170 000 TL İş yapıldı yarısı 88500 TL 2015 eylül ayında ödendi. Diğer yarısı için devamlı bir oyalama taktiği yapılıyor. Yapılan işin malzeme faturaları mevcut ayrıca işçiliğini yapan işçilerde ispatlanabilir. Yapılan işin karşılığında ödeme yapılmadığı için 2014 haziran ayında işi bıraktım ve fatura da kesilmedi.Bugune kadar hicbir mahkeme ile isim olmadi Mahkemeye başvurmayı istiyorum nasıl bir yol izleyebiliriz.Cevabihiz için şimdiden teşekkürederim.

 29. (Seda) Yazıda belirtilen dava harç ve giderlerinin güncel tutarı yanında ayrıca eğer değişmediyse 1400 liranın Binde 68.31 oranında nisbi harç alınır. Ancak eğer elinizde İŞKUR tarafından verilmiş belge varsa davayı çok çabuk ve kolay kazanabilirsiniz. Maddi durumunuz iyi değilse Adli Yardımdan yararlanabilirsiniz.
  Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma

 30. istifa ettiğim işyerinden son maaşımı alamadım. İşkura 170 e şikayet ettim. İşkura Kasım sonuna kadar ödeyeceklerini ve alacağım rakamın doğru olduğunu beyan ettiler. Fakat ödeme yapmıyorlar. is mahkemesine elimdeki evrakla basvursam ne kadar masrafım olur? alacağım rakam 1400lira. dava lehime sonuçlanır mı ve ne kadar zaman alır?

 31. (Mahir) A.S. Bu konuda işverenle aranızda yazılı sözleşme varsa tabii ki açabilirsiniz. Çünkü asgari ücret kaç lira olursa olsun işverenin bu durumda size ailevi durumunuza göre ödenmesi gereken AGİ ve net asgari ücret + 300 lira ödemesi gerekir. Yazılı sözleşme yoksa da yine dava açabilirsiniz, ancak işe girişte bu şekilde işverenle anlaştığınızı ispatlayabilir misiniz bilmeyiz. Çünkü bu yapılan ücrette indirim olup, sizin onayınız olmadan işveren bunu yapamaz. Bu husus çalışma koşullarında esaslı değişiklik kapsamına girer. İşveren ahde vefa ilkesine uymamış olur.
  İşçi ve İşveren Ahde Vefa İlkesine Uymak Zorunda
  Çalışma Şartlarında Değişiklik Fesih Nedenidir

 32. Selamun aleyküm bişey soracaktım cevap verirseniz sevinirim zamanında biz işe girerken asgari ücret 900 lira idi asgari ücret +300 lira yemek parası dediler ama asgari arttıkça yemek parası düştü bu konuyla ilgili mahkeme açılabilirmi?

 33. (Kamuran) SGK’ya iş kazası için dilekçe verdinizse takip edip sonucunu bekleyebilirsiniz. Dava açma konusuna gelince. Maddi durumunuz iyi değilse Adli Yardım talep edebilirsiniz.
  Adli Yardımla Ücretsiz Dava Açma ve Avukat Tutma

 34. Mrb ben inşaatta dış cephe ci olarak çalışmakta idim 03 08 2016 tarihinde is kazasi geçirdim hiç bir şekilde kimse ilgilenmedi benimle (is kazasi hastane raporu mevcut) sürekli tek başıma hastaneye gidip geldim iki ameliyat oldum tarak kemigine 4 platin 14 vida atıldı 21 12 2016 tarihinde maaşı için taseronumu arayın ca (her ayın 15 maaş yatirirlardi) iki (30 10 2016) ay önce benim haberim olmadan raporu olduğu halde cikisimi yaptıklarını öğreniyorum bana kimse o tarihten sonra beş kurus para vermedi ve ssk kestiler için kontrolum dahi gidemiyorum is kura ssk başvurdum kaza bildirimi ssk ya ben yaptım bana yok sirket iflas etti yok bilmem ne beş kurus alamazsınız boşuna dava açma diyorlar ama ben arastirma yaptim sirket isim degisikliligine gitmis ne yapmam gerekiyor lutfen yardimci olurmusunuz avukata Danıştim 2000 lira dosya masrafı istediler (manevi ve maddi dava icin)

 35. (Suat) Önce İŞKUR’a şikayette bulunun, sonuç alamazsanız iş mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 36. Merhaba ben suat ekim ayında işten çıkarıldım bana maaş,mesai,vede tazminatımı alamadim sizce ne yapmam gerekiyor

 37. (Selma yolcu) İşyerinde yaptığınız işe bağlı olarak değişir. Eğer vasıflı bir elaman olarak çalıştınızsa, mahkemede kazanma şansınız olabilir. Çünkü Yargıtay’ın bu konuda kararları var. Örneğin Yargıtay bazı davalarda “Somut olayda, davacı işçinin pres işçisi olduğu, asgari ücret düzeyinde bir ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği” şeklinde, “tazminatının hesaplanmasında, SGK’ya bildirilen ücretin değil gerçek ücretin esas alınması gerektiği ve gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu” şeklinde kararlar vermiştir. Ancak mahkemeye gitmeniz halinde yine de bir iki şahit göstermeniz kazanma şansınızı artırır. Davayı kazanmanız halinde de sadece kıdem tazminatına ait aradaki farkı almakla kalmayıp, geriye dönük sigorta primlerinizin de gerecek ücret üzerinden tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle dava açarsanız davaya bunu da dahil etmenizde fayda var.
  Gerçek Ücreti Yerine Düşük Ücretten Sigortalı Gösterilenler Ne Yapabilir ?

 38. Merhaba 14 ay önce prim ödeme gün sayısını tamamlayıp işten ayrıldım tazminatım eksik verildi maaşımın bir kısmını elden bir kısmını bankadan aldığıman dolayı aslında net aldığım maaş bordrada brüt olarak gözüküyor bu yüzden eksik yattı iş mahkemesine dava açsam kazanma ihtimalim varmıdır

 39. (Yusuf) İŞKUR müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz. Yine ödemezse İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 40. Merhaba işten ciktim içerde kalan 900 lira param var ve vermiyorlar müdürü arıyorum telefonlara bakmıyor patron telefonlara bakmıyor maaşı elden veriyorlar bankaya yatırmıyorlar ve ben bu kalan paramı nasıl alabilirim ne yapabilirim lütfen yardımcı olursanız çok memnun kalırım..

 41. (Metin DEMİRCİ) Bunun için iflas etmiş olsa da şirketin tam adı veya şirket ortağı patronun kimlik bilgilerini (ad – soyad, doğum yeri ve tarihi, baba adı) veya T.C. Kimlik Numarasını bilmeniz gerekir ki adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden şu an ikamet ediği adres tespit edilebilsin. Eğer bu bilgiler varsa, Cumhuriyet Savcılığına durumu belirtir bir dilekçe ile başvurup, adresinin tespit edilmesini isteyebilir, adres tespit edildikten sonra da dava açabilirsiniz.

 42. Merhaba 2 yıl önce incekte inşaat sonrası temizlikte çalışıp paramı alamadım.patron firma iflas etti dedi ve ortadan kayboldu adresi olmadığı için davada açamıyorum.ne yapmalıyım.yardım lütfen.

 43. (Alev) Dosyanın işlemden kaldırılması kararının üzerinden; 1 ay geçmemiş ise harçsız, 1 ay geçmiş fakat 3 ay geçmemiş ise harçlı olarak dosyayı yenileyebilirsiniz. Eğer 3 ay geçmişse dava açılmamış sayılır. Yeniden dava açmanız gerekir.

 44. Merhaba is mahkemesinde 15 gun once bi durusmam vardi.Tarihi unuttum ve gitmedim.Netten baktim dava dusmustur diyo.500 tl harc yatirdim.Tekrar sikayet dilekcemi guncellemem icin 500 tl yatirmam gerekiyomu

 45. (özlem candan) Çalışmanızı belgeleyemiyorsanız İş Mahkemesinde dava açmaktan başka yolu yok. Eğer durumunuz dava giderlerini karşılamaya müsait değilse, Adli Yardım uygulaması var. Bundan yararlanabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki BARO ile görüşebilirsiniz.

 46. Merhaba ; yeni işe başladığım bir eğitim kurumu 15 günümü ücretsiz deneme olarak saydı sigortamı yapmadığı gibi bir ay 10 günlük ücretimi de ödemedi. Çalışma bakanlığı da bir şey yapamıyor iş mahkemelerine başvurmaya da maddi durumum uygun değil ne yapmalıyım.

 47. SGK ve İŞKUR’a şikayette bulunsanız sonuç çıkmayabilir. Çünkü çalışmalarınızı belgeleyemezseniz bir sonuç alamazsınız. Geriye sadece İş Mahkemesinde dava açmak kalıyor. Onun için de en azından şahit göstermeniz gerekir.

 48. Merhabalar. Beni 5 aydir sigortasiz calistirdilar. Ustelik asgari ucret 1300 oldugu halde 5 aydir 1100 tl maasla calistim. Calisma sartlarindan da hic memnun degildim. Su anda beni kendileri isten cikardilar. Sizce ne yapmam gerekir ?

 49. İşyerinizde çalışan sayısı 30’dan azsa durum farklı olur, 30 veya daha fazla ise durum farklı olur. Eğer 30 veya daha fazla ise işe iade davası açabilirsiniz. Eğer 30’dan azsa bu durumda açacağınız dava ile kıdem ve ihbar tazminatı isteyebilirsiniz, ayrıca kötü niyet tazminatı isteyebilirsiniz. Dava masraflarına gelince, yukarıdaki yazıda belirtilen masraf tutarlarından biraz fazla çıkabilir, çünkü yazıda belirtilen tutarlar 2014 yılına ait. Siz 2016 yılına ait tutarları esas alıp hesaplama yapabilirsiniz.

 50. Analık raporum olduğu halde iş yerim beni işten çıkardı ve istifa etmiş gibi gösterdi. Bu durumu ben yaklaşık 9 ay sonra fark ettim. Bu durumda dava ne yapabilirim. Dava açsam nasıl beyanda bulunmalıyım ve dava masrafları ne kadar olur

 51. Mali müşavirin ödemesi için bu cezaların tamamen onun hatasından kaynaklanmış olması lazım. Eğer böyle bir durum varsa ve kanıtlanabilirse dava açabilirsiniz. Öbür türlü bu cezaları ödemekten kurtulabilmeniz için Maliyenin aciz haline karar vermesi (bir nevi aciz vesikası) gerekir. Bu durumda da Maliye yine mali durumunuz sürekli takip eder, eğer borç 10 yıllık zamanaşımına uğramamışsa, ödeyebilecek duruma geldiğinizde sizden yine tahsil eder. Bu konuyla ilgili olarak 444 0 189 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

 52. İş Kanunu 25/II/e maddesi uyarınca; işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş akdini feshedip (işten çıkıp) kıdem tazminatını isteyebilir. Kanunun 32 nci maddesinde de “Ücret en geç ayda bir ödenir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla sizin için haklı fesih sebebi oluşmuş. Bu nedenle noterden ihtar gönderebilirsiniz. Ayrıca şartlar tutuyorsa işyerinden alacağınız İşçi Alacak Belgesi ile İŞKUR’a başvurup en azından geriye dönün 3 aylık ücretinizi Ücret Garanti Fonundan alabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ucret-garanti-fonu-yardim-saglanan-haller-basvuru-sekli/

 53. İflas edip 2011de tasfiyeye giren ve 2013de kapanan. ltd. şirketimden maliye devamli özel ususüzlük cezaları gönderıyor. durumum kötü ve yeşil kartliyim.bu cezalari.o zamanki. malimüşavirin mi yoksa benim mi. ödeme lazim. ben ödeyemezsem ne olur. malimüşaviri dava etsem neolur? saygilar

 54. Merhabalar,
  7 yıldır özel sektörde çalışıyorum ocak ayından itibaren şirket iflas erteleme verdi ve kayyum devreye girdi 3 aydır maaş alamıyoruz böyle bir durumda işten tüm haklarımı alıp çıkışımı istiyebilirmiyim birde şirket iflas verdiği durumda benim öncesinde alacaklarımla ilgili bir yere başvurmam gerekiyormu?Çalışma bakanlığına şikayet ettim fakat kayyum olduğu için olumsuz sonuçlandı noterden ihtar göndersem şirkete kayyum olduğu için süreç nasıl işler acaba?

 55. 7 yıldır özel sektörde çalışıyorum ocak ayından itibaren şirket iflas erteleme verdi ve kayyum devreye girdi 3 aydır maaş alamıyoruz böyle bir durumda işten tüm haklarımı alıp çıkışımı istiyebilirmiyim birde şirket iflas verdiği durumda benim öncesinde alacaklarımla ilgili bir yere başvurmam gerekiyormu?Çalışma bakanlığına şikayet ettim fakat kayyum olduğu için olumsuz sonuçlandı noterden ihtar göndersem şirkete kayyum olduğu için süreç nasıl işler acaba?

 56. Bulunduğunuz yerdeki Baroya başvurmanız gerekir.

 57. İyi gunler is mahkemesine dava acicam tazminatimi almak icin ancak karsilayacak gucum yok..adli yarsimdan bahsetmssiniz nasil yapabilirim acaba..?

 58. İyi gunler is mahkemesine dava acicam yalniz karsilayacak gucum yok nasil adli yardim alabilirim.?

 59. Bahsettiğiniz husus işletmesel nedenle fesih konusuna girmektedir. İşveren sizi başka bir yerde istihdam etme imkanı olmadığını kanıtlar veya bu konuda mahkemeyi ikna ederse işe iade davasını kazanamayabilirsiniz. Ayrıca sizi işten çıkarırken ihbar ve kıdem tazminatı ödemediyse bunları talep etme hakkınız var. Konuyla ilgili olarak aşağıda linki yer alan yazıya bakabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isletmesel-nedenle-fesih-sartlari-nelerdir/

 60. 27 09 2016 da işveren senin bölümün kapandı seni başka yerlerde degerlendirme imkanım yok diye işten çıkardı. işe iade davası açarsam kazanma şansım nedir.

 61. Patronun tazminat aldı diye iddia etmesi yetmez, bunu belgelemesi gerekir. Mahkemeyi inandırdığına göre belki de size belge imzalattı. Ödeyeceğiniz masraflar da mahkeme kararına göre hesaplanır. Mahkeme kararında karşı tarafın dava ve vekalet ücretini sizin ödeyeceğinize hükmettiyse sizin ödemeniz gerekir. Avukat parası ve mahkeme masrafı ne kadar tutar bunu sizin avukatınız daha iyi bilir. Avukatlık ücret tarifesi esas alınır.

 62. Elinizdeki tazminat alacağınıza dair evrak ve sözleşmeyi nereden aldınız belirtmemişsiniz.

 63. Şimdi biz dava açtık iş mahkemesine işten çıkardıkları için 16 yıl çalıştığı yerden tazminat için patron nasıl yaptı bilmiyorum ama bizi tazminat aldı diye gösterdi mahkemede onlara inandi ama biz almadik şimdi tüm mahkeme masrafları galiba biz vereceğiz kendi avukatimiza vermicegiz ama karşıdaki avukata verecek miyiz bide mahkeme masrafları ne kadar olur avukat parasi

 64. merhaba elimde tazminat alacagıma dair evrak,sözleşme var ancak ödeme yapılmadı iş mahkemesine başvursam sonuc alabılırmıyım donermısınız lutfen cvp??

 65. İŞKUR haklı çıkarmasına rağmen işveren İŞKUR kararına uymuyorsa İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir. İş Mahkemesi ücretlidir. Ancak ödeyecek durumunuz yoksa adli yardım alabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/is-mahkemelerinde-acilacak-davalarda-odenecek-harc-ve-ucretler/

 66. Önce İŞKUR’a şikayet edin, sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 67. Merhaba. Ben doğum raporundayken yani doğumuna 7 hafta elimde raporum varken işveren tarafından haber verilmeksizin işten çıkarıldım bununla ilgili İşkura başvurdum ve haklı görüldüm ancak işveren tebligatın eline ulaşmadığı gerekçesiyle herhangibir dönüş yapmamakta ve ben mail yoluyla iletebilecegimi bildirdiğim halde ilgilenmemistir. İşçi mahkemeleri ucretli mi ? Nasıl bir yol izlemeliyim?

 68. Ben calistim yerde aylik 3.500 tele ucret aliyodum ve isten cikarildim tazminatim asgari ucreten odendi isten temusun 28 de isten cikarildim ne yapmam gerek

 69. Merhabalar ben annem için yazıyorum annem 8 senedir aynı kişilerin yanında çalışıyor 5 sene önce başkalarıyla ortak oldular ve niye beraber çalışıyor annem sigorta pirimini doldurdu ve işten çıktı ama çalıştığı yer tazminat ödemek istemiyor sonra kabul etti ama 3000 tl vermek istedi sonra 5 bine daha sonra 7000 bile çıktılar bizde 10bin istedik 9000 bile düştük kabul ettiler ama ayda 1000 tl taksitle ödemek istiyorlar ve annnemden habersiz giriş çıkış yapmışlar asgari ücret gösteriyorlar ama aldığı maaş 800 tl ve agi almıyor biz dava açsak ortalama ne kadar alırız ve davamız ne kadar sürer 3ve5sene sürer diyenler var ve davası süren var bilginize arz ederim

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*