Anasayfa / Yargı Kararları / İş Mevzuatı İle İlgili Diğer Yargıtay Kararları

İş Mevzuatı İle İlgili Diğer Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçinin görev yeri değişikliğiyle ilgili nakil işleminin iptali konusundaki talebi, yıllık izinlerinin tam olarak kullandırılmadığını iddia eden kişinin izin ücretinin ödenmesi talebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen işkolu tespit kararının iptali talebi, yeteri kadar sakat ve eski hükümlü çalıştırılmaması gerekçesiyle uygulanan idari para eczasının iptali talebi, mevsimlik işçinin izin ücreti talebi, dayanışma aidatı kesintisi için dilekçe vermemiş kişinin toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı, yıllık izin ücreti kıstelyum esasına göre hesaplanamayacağı, çalışma koşullarındaki değişiklik teklifinin yazılı yapılması ve işçinin rızasının yazılı alınması, dava konusu uyuşmazlığa idare mahkemesinin bakması gerektiği ileri sürülerek iş mahkemesince davanın görevsizlik nedeniyle reddi, ihbar öneli kullandırılmasına rağmen yeni iş arama izni verilmediğini iddia eden kişinin iş arama izin ücretlerinin ödetilmesi talebi, fazla çalışmanın uzun süreyi kapsaması ve fazla çalışma ücreti toplamının yüksek miktarda olması durumunda hakkaniyet indirimi yapılması, ücret artışı yapılmadığı gerekçesiyle 45 dakika geç işbaşı yapan işçinin durumu, şikayette bulunduğu için işten çıkarılan işçinin hakları, ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılan engelli işçinin kötü niyet tazminatı talebi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Atama işleminin iptali

• Çalışma hayatının denetiminde yetkili makamlar

• Çalışma koşullarında değişiklik

• Denkleştirme

• Devir öncesi sorumluluk

• Eski görev yerine iade

• Grev

• Hak düşürücü süre

• İş kaybı tazminatı

• İş kolunun tespiti

• Özel idare işyerinde işkolu tespiti kriterleri

• Sendikal tazminat

• Taraf sendika üyeliğinden ayrılma

• Ücretli izin şartları

• Yeni iş arama izni

• Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri