Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi başlıklı 7 nci maddesinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca maddede belirtilen şartlarla destek sağlanabileceği, bu Yönetmelik de söz konusu 7 nci maddeye istinaden, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemek üzere çıkarılarak 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın ayrıntıları, özellikle de uygulama kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecek işlemler ise 3 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama İş Güvenliğinde İşverene Devlet Desteği Uygulaması başlıklı yazıda yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru başlıklı bölümünde; Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti,

– Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar başlıklı bölümünde; İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, Başvuru ve desteğin ödenme şekli, Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Yükümlülükler, Müeyyideler, Denetim,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin söz konusu devlet desteği uygulaması şu an kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini kapsamaktadır. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 10 veya daha fazla çalışanı olanlar destek kapsamına girmemektedir.

Uygulama kapsamında işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilmektedir. Uygulama çerçevesinde, işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme zorunluluğu kapsamında Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) ile Toplum Sağlığı Merkezi Biriminden (TSMB) hizmet almakta, alınan bu hizmet karşılığı işveren tarafından yapılan ödemeye karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlere bir miktar ödeme yapmaktadır.