Anasayfa / Eski Haberler / İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Üç Yeni Yönetmelik Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Üç Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (18/10/2010 tarihli haber), Türk Tabipleri Birliği 15/08/2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine Danıştay’da dava açmış, açılan dava sonucu Danıştay 10. Dairesi 29/03/2010 tarih ve 2010/696 Esas sayılı kararı ile idarenin savunması ve ara karar cevapları alındıktan sonra yeniden karar vermek üzere dava konusu edilen düzenlemelerin yürütmesini durdurmuştu. Bunun üzerine Bakanlıkta Danıştay ilgili Dairesince yeni bir karar verilinceye kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri durdurduğunu açıklamıştı.

Bu defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda yeni düzenlemeye gitti ve 27/11/2010 tarih – 27768 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda belirtilen üç yeni yönetmeliği yayımladı.

• İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi ile yukarıda sözü edilen İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmeliklere sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile işyeri hekimliği hizmeti verecek toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslar,

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslar,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslar,

düzenlendi.