Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği konusu 1475 sayılı eski İş Kanunu döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlığı altında Beşinci Bölümde 73 ila 82 arası maddelerinde düzenlenmiş, alt düzenlemeler ise başta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü olmak üzere tüzüklerle yapılmış, daha sonra bunun yerine 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe gire 4857 sayılı İş Kanununda bu konu İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı altında yine Beşinci Bölümde 77 ila 89 arası maddelerde düzenlenmiş, alt düzenlemeler ise yönetmelikler ile yapılmıştır.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak daha sonra iş sağlığı ve güvenliği konusunun ayrı bir kanunla düzenlenmesinin daha yerinde olacağı düşünülerek 6331 sayılı bu Kanun çıkarılmıştır.

Kanun 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, ancak esas itibariyle 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı tarih itibariyle 4857 sayılı İş Kanunun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili maddeleri ve hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

6331 sayılı bu Kanunla; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlemiştir. Kanun 2 nci maddede belirtilen istisnalar dışında faaliyet konularına bakılmaksızın; kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamaktadır.

Bu kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri risk analizi ve değerlendirmesi yapma/yaptırma, diğeri ise tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğüdür. Kanun işyerleri için altılı NACE kodlaması uygulaması getirmiş olup, bu çerçevede işyerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde sınıflandırmıştır. Kamu işyerleriyle 50’den az çalışanı olup tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü 1 Haziran 2016 tarihinde başlayacaktır.

Bu kanunla ayrıca idari para cezalarının miktarı yükseltilmiş, bazı aykırılıklar için yüksek tutarda idari para cezası öngörülmüştür.