Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Anasayfa / Mevzuat Önemliler / 6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Eski ve Yeni İş Güvenliği Yönetmelik ve Tebliğlerinin Uygulanacağı Dönemleri Gösterir Tablo

Kanun Numarası : 6331
Kabul Tarihi : 20/6/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/6/2012   Sayı : 28339
Yayımlandığı Düstur : Tertip :  Cilt :  Sayfa:

 

Aşağıda sadece Yönetmelik maddeleri yer almaktadır. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İNDEKS
1- Amaç
2- Kapsam ve istisnalar
3- Tanımlar
4- İşverenin genel yükümlülüğü
5- Risklerden korunma ilkeleri
6- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
7- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
8- İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
9- Tehlike sınıfının belirlenmesi
10- Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
11- Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
12- Tahliye
13- Çalışmaktan kaçınma hakkı
14- İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
15- Sağlık gözetimi
16- Çalışanların bilgilendirilmesi
17- Çalışanların eğitimi
18- Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
19- Çalışanların yükümlülükleri
20- Çalışan temsilcisi
21- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
22- İş sağlığı ve güvenliği kurulu
23 -İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
24- Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
25- İşin durdurulması
26- İdari para cezaları ve uygulanması
27- Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet
28- Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı
29- Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
30- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
31- Belgelendirme, ihtar ve iptaller
32- Değiştirilen hükümler
MADDE 33
MADDE 34
MADDE 35
MADDE 36
MADDE 37

GEÇİCİ MADDE 1 – Atıflar
GEÇİCİ MADDE 2 – Mevcut yönetmelikler
GEÇİCİ MADDE 3 – Sağlık raporları
GEÇİCİ MADDE 4 – İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 5 – Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları
GEÇİCİ MADDE 6 – İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 7
GEÇİCİ MADDE 8

38-Yürürlük
39-Yürütme