Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş sağlığı ve güvenliği kurulu başlıklı 22 nci maddesinde; 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmasının zorunlu olduğu; Kanunun 26/1-i maddesinde de iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağı (2014 yılı için 2 bin 240 TL) belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik te söz konusu 22 nci maddeye istinaden çıkarılarak, 18 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; 6331 sayılı Kanun kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsamakta olup, Yönetmelikte; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirlenmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasında; çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi ve benzeri kavramlar için 6331 sayılı Kanunundaki tanımlar esas alınmaktadır.

Yönetmelikte,

– İşverenin yükümlülüğü,

– Kurulun kurulacağı diğer işyerleri,

– Kurulun oluşumu,

– Eğitim,

– Görev ve yetkiler,

– Çalışma usulleri,

– İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü,

– Kurulun yükümlülüğü,

– Çalışanların yükümlülüğü,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.