Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun en hayati konularından biri olup, Kanunun Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma başlıklı 10 uncu maddesinde; işverenin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu belirtilmiş, Kanunun 26/1-ç maddesinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (2015 yılında, 3.700 TL / aykırılığın devam ettiği her ay içi 5.550 TL).

Bu Yönetmelikte söz konusu 10 uncu maddeye istinaden 29 Aralık 2012 tarihinde çıkarılarak 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Ayrıca risk değerlendirmesi konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi başlıklı yazıda yer almaktadır.

Yönetmelikte; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar risk değerlendirmesi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Yönetmelikte geçen Kabul edilebilir risk seviyesi, Önleme, Ramak kala olay, Risk, Tehlike kavramlarının tanımı da 4 üncü maddede yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi başlıklı bölümünde; İşveren yükümlülüğü, Risk değerlendirmesi ekibi,

– Risk Değerlendirmesi Aşamaları başlıklı bölümünde; Risk değerlendirmesi, Tehlikelerin tanımlanması, Risklerin belirlenmesi ve analizi, Risk kontrol adımları, Dokümantasyon, Risk değerlendirmesinin yenilenmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde ise; Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi, Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları, Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi, Çalışanların bilgilendirilmesi, Risk değerlendirmesi rehberleri, Geçiş hükmü,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca, risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin yer alması zorunluluğu, işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunluluğu başlamış olan işyerleri için geçerli olacaktır.