Anasayfa / Haber / İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri Yürürlükten Kaldırılıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri Yürürlükten Kaldırılıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceleri yani 1475 sayılı İş Kanunu döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili düzenlemeler tüzüklerle yapılmıştı. Ancak 10/6/2003 tarihinde yürürlüğe gire 4857 sayılı İş Kanunu “işçi sağlığı ve iş güvenliği” yerine “iş sağlığı ve güvenliği” ibaresini getirdi ve yönetmelik dönemini başlattı. 4857 sayılı Kanun doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yönetmelikler yayımlandıkça da 1475 sayılı Kanun döneminde çıkmış olan aynı konudaki tüzükler yürürlükten kaldırıldı.

Bunun istisnası ise aşağıda yer alan tüzüklerdi;

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

• Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

• Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

• Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Söz konusu tüzükler yürürlükten kaldırılmadığından, halen uygulanmaktaydı.

Ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başlayan yeni dönemde, söz konusu tüzükler de Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle yürürlükten kaldırılacak. Buna ilişkin tüzük taslaklarına İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlandı.