Anasayfa / Haber / Ondan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerine Yapılacak Desteğin Ayrıntıları Netleşti

Ondan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerine Yapılacak Desteğin Ayrıntıları Netleşti

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;

– Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için destek sağlanabileceği,

– Bakanlar Kurulu’nun ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de bu destekten faydalanmasına karar verebileceği;

– Bu desteğe ait giderlerin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edileceği,

– Uygulamaya ilişkin usul ve esasların, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hükümleri yer almaktadır.

Uygulamanın ayrıntılarını düzenleyen söz konusu yönetmelik taslağı ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, web sitesinde yayımlandı.

Tabi bu uygulama; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2013 tarihinde, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise (eğer Bakanlar Kurulu bu destekten az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de yararlanmasına karar verirse) 30/6/2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu yönetmelik taslağı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer almaktadır.