Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
Anasayfa / Pratik Bilgiler / İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-Nace Kodları-K

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-Nace Kodları-K

Sponsorlu Bağlantılar

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-K

Diğer sektörler ve işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları sayfasına bakabilirsiniz.

Az tehlikeli sınıfta yer alan sektörler ve işyerleri için Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Sektörler – İşyerleri sayfasına bakabilirsiniz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörler ve işyerleri için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Sektörler – İşyerleri sayfasına bakabilirsiniz.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Yeni Liste

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.11 Merkez bankası faaliyetleri
64.11.06 Merkez bankası faaliyetleri Az Tehlikeli
64.19 Diğer parasal aracılık faaliyetleri
64.19.01 Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) Az Tehlikeli
64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20.19 Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) Az Tehlikeli
64.3 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.30 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.30.01 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar Az Tehlikeli
64.9 Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.91 Finansal kiralama
64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) Az Tehlikeli
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç) Az Tehlikeli
64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri Az Tehlikeli
64.92.07 İkrazatçıların faaliyetleri Az Tehlikeli
64.92.08 Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.99.01 Faktöring faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99.03 Gayrimenkul yatırım ortaklığı Az Tehlikeli
64.99.08 Yatırım bankacılığı faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99.09 Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar) Az Tehlikeli
64.99.10 Menkul kıymet yatırım ortaklığı Az Tehlikeli
64.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil) Az Tehlikeli
65 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
65.1 Sigorta
65.11 Hayat sigortası
65.11.02 Hayat sigortası faaliyetleri Az Tehlikeli
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) Az Tehlikeli
65.2 Reasürans
65.20 Reasürans
65.20.01 Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi) Az Tehlikeli
65.3 Emeklilik fonları
65.30 Emeklilik fonları
65.30.01 Emeklilik fonu faaliyetleri Az Tehlikeli
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66.1 Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66.11 Finansal piyasaların yönetimi
66.11.02 Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç) Az Tehlikeli
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.12.01 Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil) Az Tehlikeli
66.12.04 Döviz bürolarının faaliyetleri Az Tehlikeli
66.12.06 Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarının faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
66.12.08 Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19 Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66.19.02 İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
66.19.03 Finansal danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.04 Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.05 Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.) Az Tehlikeli
66.19.06 Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.07 Yediemin faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.21 Risk ve hasar değerlemesi
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) Az Tehlikeli
66.22 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
66.22.02 Sigorta brokerlarının faaliyetleri Az Tehlikeli
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.29.01 Aktüerya faaliyetleri Az Tehlikeli
66.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.) Az Tehlikeli
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.) Az Tehlikeli

 

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.