Anasayfa / Pratik Bilgiler / İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-Nace Kodları-M
 • A A A
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-Nace Kodları-M

  Sponsorlu Bağlantılar

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-M

   

  İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

  (29/3/2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan En Son Liste)

  NACE Rev.2_Altılı Kod

  NACE Rev.2_Altılı Tanım

  Sponsorlu Bağlantılar

  Tehlike Sınıfı

  M

  MESLEKİ, BİLİMSEL   VE TEKNİK FAALİYETLER

   

  69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri  
  69.1 Hukuk faaliyetleri  
  69.10 Hukuk faaliyetleri  
  69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli
  69.10.02 Hukuk müşavirliği Az Tehlikeli
  69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık   faaliyetleri) Az Tehlikeli
  69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve   diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer   yasal hizmetler) Az Tehlikeli
  69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli
  69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
  69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve   uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya   şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya   arabuluculuk hizmetleri) Az Tehlikeli
  69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi   danışmanlığı  
  69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi   danışmanlığı  
  69.20.01 Mali müşavirlik hizmetleri Az Tehlikeli
  69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri Az Tehlikeli
  69.20.03 Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması   faaliyetleri Az Tehlikeli
  69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri Az Tehlikeli
  69.20.05 Mali denetim faaliyetleri Az Tehlikeli
  70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık   faaliyetleri  
  70.1 İdare merkezi faaliyetleri  
  70.10 İdare merkezi faaliyetleri  
  70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı   şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı   iştiraklerini yöneten holdingler dahil) Az Tehlikeli
  70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri  
  70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri  
  70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Az Tehlikeli
  70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri  
  70.22.02 İşletme ve diğer idari   danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama,   üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve   imtiyaz konularında danışmanlık) Az Tehlikeli
  70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri Az Tehlikeli
  71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve   analiz faaliyetleri  
  71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik   danışmanlık  
  71.11 Mimarlık faaliyetleri  
  71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
  71.11.02 Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı,   vaziyet planı vb. dahil) Az Tehlikeli
  71.11.04 Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık   faaliyetleri Az Tehlikeli
  71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık  
  71.12.01 Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik   mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma,   topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların   hazırlanması) Az Tehlikeli
  71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık   faaliyetleri Az Tehlikeli
  71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık   hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak   oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç) Az Tehlikeli
  71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik   ve danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
  71.12.06 Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık   faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz   taşımacılık projeleri, liman vb.) Az Tehlikeli
  71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik   ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa   istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb.   projeler) Az Tehlikeli
  71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve   danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi   makineleri, vb.) Az Tehlikeli
  71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık   faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile   nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji   iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) Az Tehlikeli
  71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle   bağlantılı olarak yapılanlar hariç) Az Tehlikeli
  71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı) Az Tehlikeli
  71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı) Az Tehlikeli
  71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı) Az Tehlikeli
  71.12.90 Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık   faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar   dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil)) Az Tehlikeli
  71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri  
  71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri  
  71.20.05 Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri   (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının   periyodik teknik muayene hizmetleri) Tehlikeli
  71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz   faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin   biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili   alanlarda test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli
  71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz   faaliyetleri Tehlikeli
  71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri   (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği,   iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb.   test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli
  71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim   malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.) Az Tehlikeli
  71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri   (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test   faaliyetleri) Tehlikeli
  71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik   test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor,   otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz   faaliyetleri) Tehlikeli
  71.20.13 Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri Tehlikeli
  71.20.90 Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve   yapıların kusurlarını belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik   testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların   radyolojik muayenesi ve diğerleri) Çok Tehlikeli
  72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri  
  72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve   deneysel geliştirme faaliyetleri  
  72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel   geliştirme faaliyetleri  
  72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme   faaliyetleri Tehlikeli
  72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma   ve deneysel geliştirme faaliyetleri  
  72.19.01 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve   deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil) Tehlikeli
  72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma   ve deneysel geliştirme faaliyetleri  
  72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma   ve deneysel geliştirme faaliyetleri  
  72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve   deneysel geliştirme faaliyetleri Az Tehlikeli
  73 Reklamcılık ve piyasa araştırması  
  73.1 Reklamcılık  
  73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri  
  73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın   seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için   senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu   vb.) Az Tehlikeli
  73.11.03 Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi   faaliyetleri Az Tehlikeli
  73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret   veya sözleşmeye dayalı olarak satışı  
  73.12.02 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret   veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb.   üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı dahil) Az Tehlikeli
  73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri  
  73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri  
  73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma,   kamuoyu yoklamaları vb.) Az Tehlikeli
  74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
  74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri  
  74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri  
  74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) Az Tehlikeli
  74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim,   ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım   dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
  74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve   alametifarika tasarımı dahil) Az Tehlikeli
  74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri  
  74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri  
  74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport,   okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.) Az Tehlikeli
  74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri Çok Tehlikeli
  74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam   görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin,   makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi) Az Tehlikeli
  74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi   faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor   ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi) Az Tehlikeli
  74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
  74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve   resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik   slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.) Az Tehlikeli
  74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi,   mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.) Az Tehlikeli
  74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  
  74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  
  74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme   büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) Az Tehlikeli
  74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel   ve teknik faaliyetler  
  74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel   ve teknik faaliyetler  
  74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb.   için ekspertiz hizmetleri) (gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz   faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
  74.90.02 İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli   işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.) Az Tehlikeli
  74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri Az Tehlikeli
  74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler Az Tehlikeli
  74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için   ajansların ve menajerlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
  74.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve   teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı,   matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen   danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) Az Tehlikeli
  75 Veterinerlik hizmetleri  
  75.0 Veterinerlik hizmetleri  
  75.00 Veterinerlik hizmetleri  
  75.00.02 Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için   ambulans faaliyetleri dahil) Tehlikeli
  75.00.04 Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen   hizmetler hariç) Tehlikeli

   

  x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)  
  xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade   edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)  
  xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)  
  xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK   numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.  
  xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4   hanesi sınıf kodu ile aynıdır.  
  Scroll To Top