Anasayfa / Haber / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin 35 İlde Eğitim Verilecek

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin 35 İlde Eğitim Verilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yararlanıcı taraf olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği destekli Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesini (İSGİP) 2010 yılında başlatarak 2012 yılı Şubat ayında tamamlamıştı. Bu kapsamda, hedef sektörlerdeki pilot illerde faaliyet gösteren toplam 128 işyerine;

– İSGİP kapsamında geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG-YS),

– Risk Değerlendirmesi,

-Sağlık Gözetimi,

vb. konularda danışmanlık hizmeti verilerek, toplam 2.000 kişinin (iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, aile hekimleri, işverenler, çalışanlar, sosyal taraflar vb.) bu konularda eğitim almaları sağlanmıştı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilerek yatırım programına alınan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında bu defa 2014 yılında; aşağıda belirtilen 35 ildeki metal, maden ve inşaat sektörlerinde görev alan 3150 İSG profesyoneline (iş güvenliği uzmanları ile işveren veya vekillerine) yönelik, İSGİP`in çıktıları doğrultusunda 3 günlük eğitim verilecek. Bu eğitimlerde sektöre özgü Mevzuat, İSG-YS, Risk Değerlendirmesi, İSG Performans Gözleme, Kazaların Araştırması ve Raporlanması vb. konular ele alınacak. Eğitimlere katılım her bir sektörde her bir il için 30 kişi ile sınırlandırılmış olduğundan, her bir işyerinden ise en fazla 3 kişi katılabilecek.

Eğitim Verilecek İller ve Eğitim Tarihleri

Konya

04-06   Mart 2014

Kayseri

11-13   Mart 2014

Kütahya

17-19   Mart 2014

Eskişehir

20-22   Mart 2014

Sivas

25-27   Mart 2014

Elazığ

01-03   Nisan 2014

Şanlıurfa

07-09   Nisan 2014

Diyarbakır

10-12   Nisan 2014

Van

15-17   Nisan 2014

Gaziantep

12-14   Mayıs 2014

Kahramanmaraş

15-17   Mayıs 2014

Adana

20-22   Mayıs 2014

Hatay

27-29   Mayıs 2014

Burdur

02-04   Haziran 2014

Antalya

05-07   Haziran 2014

Afyonkarahisar

09-11   Haziran 2014

Denizli

12-14   Haziran 2014

Muğla

17-19   Haziran 2014

Erzurum

24-26   Haziran 2014

Trabzon

05-07   Ağustos 2014

Samsun

12-14   Ağustos 2014

Çanakkale

18-20   Ağustos 2014

Balıkesir   (Bandırma)

21-23   Ağustos 2014

Zonguldak

26-28   Ağustos 2014

Bartın

01-03   Eylül 2014

Karabük   (Safranbolu)

04-06   Eylül 2014

Aydın

09-11   Eylül 2014

Tekirdağ

15-17   Eylül 2014

Edirne

18-20   Eylül 2014

İstanbul

23-25   Eylül 2014

Manisa

14-16   Ekim 2014

Kocaeli

21-23   Ekim 2014

Bursa

03-05   Kasım 2014

Bilecik

06-08   Kasım 2014

Ankara

11-13   Kasım 2014

Başvuru için İşyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi İSGİP Çıktılarının Yaygınlaştırılması Eğitimi Talep Formu”nun doldurulması gerekmekte olup, söz konusu Forma https://app3.csgb.gov.tr/isgipbasvuru/ linkinde ulaşabilir.