Anasayfa / Eski Haberler / İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili İki Önemli Duyuru Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili İki Önemli Duyuru Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayan yeni süreç çerçevesinde iki önemli duyuru yayımladı.

Duyurulardan biri işe giriş sağlık raporları ile ilgili, diğeri ise işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek işverenlerle ilgili.

İşe giriş sağlık raporu ile ilgili duyuruda, ilgili mevzuat hükümlerine atıf yapılarak, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılmasının mümkün olmadığı, 6331 sayılı Kanunun 5 inci ve 15 inci maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebileceği belirtildi.

İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek işverenlerle ilgili duyuruda ise;

6331 sayılı Kanun gereğince işverenlerce görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimlerinin, ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre yapılmakta olduğu,

Ancak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla “İSG-KATİP” programının hazırlanmış ve tüm işyerlerinin kullanımına açılmış olduğu ve görevlendirme işlemlerinin bu sistem üzerinden yapılacağı,

Sistem üzerinden yapılan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme bildirimlerinin Genel Müdürlüğe bildirilmiş olması olarak kabul edileceği, bu işlemden sonra herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı,

Söz konusu duyuru metinlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşabilirsiniz.