Anasayfa / Soru - Cevap / Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?

Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş akdinin işçi tarafından haklı fesih sebepleri 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde, işveren tarafından haklı fesih sebepleri 25 inci maddesinde belirtilmiştir. Maddede işveren tarafından haklı fesih sebepleri;

I- Sağlık sebepleri

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

III- Zorlayıcı sebepler

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması

olarak sayılmıştır.

Yukarıda sayılan sebeplerden Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle iş akdi işveren tarafından feshedilen işçiye işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. İşveren diğer sebeplerle işçinin iş akdini feshetmişse yani işten çıkarmışsa ve işçi işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır. (İşverenin Haklı Olarak İşten Çıkardığı İşçiye Hangi Durumlarda Tazminat Ödemesi Gerekir ?) (isvesosyalguvenlik.com)