Anasayfa / Soru - Cevap / İş Sözleşmesi SMS veya E-Posta İle Feshedilebilir mi ?

İş Sözleşmesi SMS veya E-Posta İle Feshedilebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iş güvencesi kapsamına giren işyerleri hariç, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi yani fesihle ilgili herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Dolaysıyla iş sözleşmesi yazılı olarak sona erdirilebileceği gibi sözlü olarak da sona erdirilebilir.

Kanunun Sözleşmenin feshinde usul başlıklı 19 uncu maddesinde; işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında iş sözleşmesinin şekil şartıyla ilgili Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İşçi veya işveren karşı tarafa sözlü beyanda bulunarak iş sözleşmesini feshedebileceği gibi yazılı bildirimle de iş sözleşmesini feshedebilir. Uygulamada ise özellikle ispat açısından iş sözleşmesinin noter kanalıyla yapılan tebligatla feshedildiği de görülmektedir.

Yazılım teknolojisinin bu gün geldiği noktada artık birçok yazılı bildirim cep telefonuyla gönderilen SMS (kısa mesaj) veya internet üzerinden gönderilen e-posta ile de yapılmaktadır. Hatta bazı kamu kurum ve kuruluşları da bu yola başvurmakta olup, örneğin mahkemeler tarafından UYAP sistemi üzerinden SMS ile kişilere bildirim yapıldığı gibi, Maliye Bakanlığı da elektronik tebligat uygulamasını hayata geçirmiştir.

Dolayısıyla burada iş sözleşmesinin SMS veya e-posta ile sonlandırılıp sonlandırılamayacağı, bu yolla karşı tarafa yapılan bildirimin geçerli sayılıp sayılmayacağı sorusu akla gelmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Cem BALOĞLU Yaklaşım Dergisi’nin 265. sayısında yayımlanan İş Sözleşmesi Cep Telefonu Mesajıyla ya da e-Posta Yoluyla Sonlandırılabilir mi başlıklı makalesinde bu konuya değinmiştir. Makale de yazılı bildirimin sadece A4 kağıdına yazılan yazıyla yapılan bir bildirim olmadığı, e-posta ve cep telefonu mesajının da elektronik ortamda yer alan birer elektronik belge niteliğinde olduğu, dolayısıyla e-posta veya cep telefonu mesajıyla iş sözleşmesinin feshedilebileceği, yani fesih bildiriminde bulunulabileceği, ancak bunun için bildirim yapılan e-posta adresi veya cep telefonu numarasının bildirimin muhatabı işçiye ait olması gerektiği, ayrıca fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gereken durumlarda fesih nedeninin de mesajda veya e-postada açık ve anlaşılır bir şekilde yer alması gerektiği belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)