Anasayfa / Soru - Cevap / İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebeple Geçerli Sebep Arasındaki Fark Nedir ?

İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebeple Geçerli Sebep Arasındaki Fark Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin iş sözleşmesini feshinde haklı sebeple geçerli sebep aynı kavramlar gibi görünse de aslında ikisi arasında önemli bir ayrım bulunmaktadır. Dolayısıyla ikisi de farklı anlamlara gelmektedir.

İş sözleşmesinin feshinde haklı sebep veya haklı neden 4857 sayılı İş Kanunun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde sayılan nedenler olup, bu madde bütün işyerleri için geçerlidir. İşveren bu maddeye göre iş akdini feshettiğinde ihbar süresine uymak, dolayısıyla ihbar tazminatı ödemek zorunda olmadığı gibi, maddede belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle sözleşmeyi feshetmişse işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda dahi değildir.

Geçerli sebep ise 30 ve üzeri çalışanı bulunan, dolaysıyla iş güvencesi kapsamına giren işyerleri için geçerlidir. Yani bu şekilde 30 ve üzeri çalışanı bulunan bir işyerinde işverenin bir işçiyi işten çıkarabilmesi için geçerli bir sebebe dayanması gerekir. Aksi taktirde işten çıkarılan işçi işe iade davası açıp kazanabilir. Ancak, bu tür işyerlerinde geçerli bir nedenle işten çıkarılan işçi en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa işveren o işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Hatta ihbar süresine uymamışsa ihbar tazminatı dahi ödemek zorundadır. Öte yandan bu şekilde iş güvencesi kapsamındaki bir işyerinde çalışan kişi 25 inci maddeye göre haklı nedenlerle işten çıkarılıyorsa, işveren ihbar süresini beklemek ve ihbar tazminatı ödemek zorunda olmadığı gibi, eğer ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle işçiyi işten çıkarmışsa kıdem tazminatı dahi ödemek zorunda değildir. 25 inci maddeye istinaden işten çıkarılan işçi işe iade davası da açamaz.

Örneğin, işçinin işyerinde hatırlatıldığı halde görevini eksik yerine getirmesi geçerli fesih sebebi sayılırken, işçinin hatırlatıldığı halde görevini hiç yerine getirmemesi ise haklı fesih sebebidir. İşçinin denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi geçerli fesih sebebini oluştururken, fesih için haklı bir neden değildir. İşyerindeki makinanın hasar görmesinde işçinin kusurlu olması fesih için geçerli sebep, ancak fesih için haklı sebep değildir.

En bariz fark, geçerli sebeple işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ve duruma göre ihbar tazminatı ödenmesi gerekirken, haklı sebeple işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenmeyeceği gibi, duruma göre kıdem tazminatı ödenmesi dahi gerekmeyebilir. İş Kanununun 18 inci maddesiyle getirilen geçerli sebeple fesih imkanı işverene tazminatını ödeyerek işçiyi işten çıkarma imkanı vermektedir. (isvesosyalguvenlik.com)